W seminarium wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, firmy wykonawcze, biura projektowe oraz inwestorów. Przedstawione osoby oraz liczba uczestników świadczą nie tylko o wysokiej frekwencji, ale głównie o wysokim poziomie naukowym seminarium.
Głównym zadaniem spotkania było omówienie posadowień fundamentów palowych w powiązaniu z występującymi problemami nadmiernego osiadania pali lub uzyskiwania przez nie zbyt małych nośności. Przedstawione referaty prezentowały statyczne metody obliczania fundamentów palowych, wpływ warunków gruntowych na nośność pali i fundamentów palowych oraz rodzaje badań dynamicznych pali. Poruszono również tematykę błędów występujących w projektowaniu i wykonawstwie pali, naprawę pali konstrukcji hydrotechnicznych, a także o postanowieniach norm europejskich dotyczących pali i fundamentów palowych oraz o zadaniach krajowej normalizacji.
Zgromadzonym uczestnikom organizatorzy seminarium umożliwili zapoznanie się z rozwiązaniami i technologiami posadowień na fundamentach palowych oraz wymianę doświadczeń w zakresie technologii.