W konferencji uczestniczyło 462 osoby, w tym 26 z zagranicy. W gronie uczestników było 111 profesorów. Nieco ponad 50% uczestników stanowili pracownicy uczelni, instytutów naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Pozostali uczestnicy byli pracownikami firm budowlanych i instytucji działających na rzecz budownictwa.
Konferencja tradycyjnie podzielona była na dwie części: ogólną - pt. "Problemy naukowo-badawcze budownictwa", w której wygłoszono 141 referatów, podzielonych na 11 grup tematycznych. Referaty są wydrukowane w czterech tomach zawierających jedenaście grup tematycznych. Zawartość poszczególnych tomów jest następująca: Tom II Teoria konstrukcji i Konstrukcje metalowe, Tom III Konstrukcje betonowe, Materiały budowlane i Geotechnika, Tom IV Bezpieczeństwo pożarowe, Fizyka budowli, Organizacja i zarządzanie w budownictwie i Zagadnienia wybrane, Tom V Mosty i Inżynieria komunikacyjna. W grupie Geotechnika wygłoszono 12 referatów.
Część Problemowa, każdego roku poświęcona jest wybranym zagadnieniom technicznym, których rozwiązanie wymaga wsparcia naukowego. W roku bieżącym takim obszarem była problematyka mostów i tuneli. Referaty na część problemową są zamawiane przez organizatorów i wybitnych specjalistów z obszaru nauki i wykonawstwa. W roku bieżącym zostały przygotowane 22 referaty, wśród których dwa dotyczyły problemów rozpoznania i wzmacniania podłoża. Referaty zostały zamieszczone w Tomie I.