To wydarzenie na skalę ogólnokrajową, tak jak i w latach ubiegłych miało charakter naukowo-szkoleniowy, a swoją tematyką nawiązywało do aktualnych zagadnień mechaniki górotworu i geoinżynierii.

Początki spotkań sięgają 1974 r., kiedy to miała miejsce pierwsza Zimowa Szkoła Górotworu w Karpaczu. Inicjatorem spotkań był wówczas prof. Zdzisław Gergowicz. Konferencja stanowiła okazję do zintegrowania środowiska naukowego z przemysłem. Od tego czasu spotkania organizowane są corocznie integrując specjalistów z dziedziny mechaniki górotworu i geoinżynierii.

Znana od lat konferencja przyciąga coraz więcej uczestników, co można zauważyć obserwując rosnącą liczbę zgłaszanych referatów. Ze względu  na wzrost zainteresowania dziedziną geoinżynierii, od 2005 r. zarówno tematyka, jak i nazwa szkoły zostały poszerzone.

Głównym organizatorem tegorocznej Szkoły był Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM, Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. nasz kwartalnik. Zgłoszone referaty opublikowane zostały na łamach kwartalnika AGH „Górnictwo i Geoinżynieria”.

Temat Szkoły, „Geotechnika w budownictwie i górnictwie”, został rozwinięty w wielu aspektach. Poruszano zagadnienia matematycznego modelowania w geomechanice, badań doświadczalnych i ich interpretacji, projektowania i wykonawstwa. Znaczną część referatów poświęcono m.in. stateczności wyrobisk i skarp, wzmacnianiu i stabilizacji podłoża oraz zagadnieniom geologii inżynierskiej. Panelowe dyskusje niejednokrotnie kontynuowano w kuluarach. W czasie sesji referatowych nie zabrakło prezentacji firm, których działalność jest bezpośrednio związana z tematyką konferencji. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się m. in. z produktami i nowymi technologiami proponowanymi przez sponsorów konferencji: MC Bauchemie, TITAN POLSKA, GEOTIM, INORA, TERRA-MIX, GEOsoft, KELLER.

XXXII ZSMGiG umożliwiła uaktualnienie oraz pogłębienie wiedzy z dziedziny mechaniki górotworu i geoinżynierii. Uczestnicy mieli okazję nawiązać wiele nowych kontaktów i znajomości, biorąc udział nie tylko w sesjach referatowych, ale również uroczystej kolacji i wieczorze koleżeńskim.

Walory naukowe i szczególna atmosfera konferencji sprawiły, że wśród uczestników, obok stałych bywalców, pojawiło się wiele nowych twarzy…

Warto w tym miejscu złożyć ukłon w stronę organizatorów, którzy, jak co roku, zadbali o właściwe przygotowanie merytoryczne oraz aurę kilkudniowych spotkań.