Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Patronat medialny nad wydarzeniem objął nasz kwartalnik „Geoinżynieria drogi mosty tunele”.
Niezwykle interesujące tematy, poruszane podczas seminarium całkowicie wypełniła czas przeznaczony na to spotkanie. Mimo, iż przeznaczono na nie tylko jeden dzień, stało się ono niezwykle udanym i pouczającym doświadczeniem zarówno dla specjalistów, jak i dopiero zapoznających się z tematem inżynierów.
Referat inicjujący, wprowadzający do całej tematyki i przebiegu spotkania, wygłosił przedstawiciel Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Piotr Rychlewski, który stał się głównym prowadzącym drugiej części spotkania. Pierwszą część prowadził Prezes PZWFS Ryszard Brzosko.
Na początku zajęto się aktualną sprawą budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, a raczej tym, co inżynierów interesuje najbardziej – projektem palowania i wzmocnienia podłoża. Na ten temat prezentacje przygotowali: Miłosław Matejko i Marcin Wesoły o projekcie konstrukcji stadionu, Dariusz Sobala o wykonaniu pali prefabrykowanych, Sławomir Teżyk i Krzysztof Głodzik o wzmacnianiu podłoża gruntowego, Rafał Czarnecki i Tomasz Żyrek o kotwieniu ścianek szczelnych. Zastanawiano się nad samą strukturą przyszłego obiektu oraz odpowiednim dla niego rozwiązaniem konstrukcyjnym.
Referat związany stricte z badaniami pali testowych wygłosił Piotr Rychlewski. Odczyt Bolesława Kłosińskiego i Edwarda Marcinkowa związany był z palami wierconymi oraz współczesnymi metodami ich wykonania. Iniekcję podstaw pali poruszał referat Czesława Szymankiewicza.
Pierwszą część spotkania zakończono rozważaniami nad problemem wykorzystania sondowań statycznych do obliczeń nośności i osiadań pali autorstwa Kazimierza Gwizdały, Macieja Stęczniewskiego i Ireneusza Dyki.
Drugą część seminarium zainicjował odczyt o posadowieniu wieżowca Sky Tower we Wrocławiu, który wygłosił Bolesław Kłosiński wraz z Jackiem Andrzejewskim. Zwrócono w nim uwagę na fakt, iż wysokie budynki typu wieżowego stwarzają specjalne problemy zarówno konstrukcyjne, jak i obliczeniowe.
Następne wystąpienia zostały skierowane do słuchaczy szczególnie zainteresowanych: budownictwem mostowym - „Zastosowanie pali FDP (Full Displacement Piles) w budownictwie mostowym” Romana Rogowskiego i Piotra Franczaka oraz drogowym – „Wysokie ściany oporowe wykonane z użyciem gwoździ gruntowych na przykładzie obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu S7 Warszawa-Rabka” Andrzeja Kulawika i Roberta Sołtysika. Między tymi wystąpieniami kilka słów o ciekawym łukowym obiekcie mostowym posadowionym na mikropalach powiedział Andrzej Kulawik.
Po wygłoszeniu wszystkich referatów wyznaczono czas na dyskusję na poruszone tematy oraz wymianę zawodowych doświadczeń.
Seminarium wywołało spore zainteresowanie. Liczba uczestników przekroczyła 300, co zaskoczyło nawet organizatorów. Pojawili się na nim licznie inżynierowie zajmujący się projektowaniem i wykonawstwem, nie zabrakło gości reprezentujących różne środowiska, zaprzyjaźnione uczelnie i instytuty badawcze, przedstawicieli konsorcjum, które ma największe szanse na realizację II etapu budowy stadionu. Szczególnymi gośćmi były osoby odpowiedzialne za realizację I etapu budowy Stadionu Narodowego: Janusz Kubicki – wiceprezes Narodowego Centrum Sportu, Miłosław Matejko i Marcin Wesoły – projektanci konstrukcji oraz Paweł Tustanowski – kierownik budowy (Pol-Aqua). Fakt, że w trakcie przyjmowania zgłoszeń, organizatorzy byli już zmuszeni do odmowy udziału niektórym chętnym oraz wysokie oceny i uznanie dla treści oraz formy seminarium wyrażone przez uczestników w anonimowych ankietach sprawił, że 6 października odbędzie II edycja tego seminarium. Już dzisiaj na nią zapraszamy. Tradycyjnie nasz kwartalnik będzie patronem medialnym tego wydarzenia.
Organizatorom życzymy kolejnych, interesujących branżowych spotkań.