Zapora Trzech Przełomów na Jangcy jest obecnie największym obiektem hydrologicznym na świecie. Jej budowie towarzyszyły protesty ekologów, którzy uważają, że tego typu projekty w poważny sposób naruszają ekosystem. Z raportu Chińskiej Akademii Nauk, cytowanego ostatnio przez gazetę "China Daily", wynika, że stało się tak i w przypadku oddanej do użytku niespełna 3 lata temu Zapory Trzech Przełomów, która zaburzyła równowagę ekosystemów na przylegających do rzeki mokradłach. Budowa Zapory zmusiła do exodusu ponad milion 300 tysięcy mieszkańców terenów przeznaczonych pod sztuczny zbiornik. Nowe projekty hydrologiczne na Jangcy mają być realizowane w górnym biegu rzeki, a także jej dopływach.