W pierwszym etapie pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na poprawienie stanu technicznego zapory, a także przebudowę jazu, śluzy i wałów. Prace dokumentacyjne mają być zakończone w 2011 roku, zaś wykonanie robót potrwa do 2015 roku.

Zapora we Włocławku została wybudowana 40 lat temu i miała być jednym z kilku elementów kaskady dolnej Wisły. Plany te jednak nie zostały zrealizowane i zbiornik nie jest wykorzystywany zgodnie z pierwotnym planem, "dlatego konieczne jest wykonywanie ustawicznych remontów" - mówił Błaszczyk.

W latach 2002-2008 na remonty zapory wodnej we Włocławku wydane zostało ponad 82,7 mln zł, przy czym część środków pochodziła od branży energetycznej. W 2009 r. na remonty zapory we Włocławku zostanie przeznaczone 11,5 mln zł. Wiceszef resortu środowiska wyjaśnił, że budową stopnia wodnego w Nieszawie wraz z elektrownią o mocy 60 MW zainteresowane jest konsorcjum Energa. Decyzję o zaangażowaniu się w tę budowę spółka ma podjąć do 15 kwietnia br.