Tegoroczne, odbywające się już po raz siódmy wydarzenie miało miejsce w dniach 14-15 maja. Data spotkania zbiegła się w czasie z 90-tą rocznicą powstania Państwowego Instytutu Geologicznego, obejmującego wydarzenie patronatem honorowym, który od samego początku koncentrował swoją aktywność wokół zagadnień najważniejszych dla poznania i ochrony zasobów naszej planety oraz stworzenia naukowych podstaw dla zrównoważonego rozwoju kraju. W związku z jubileuszem spotkanie miało wymiar szczególny.
Patronat honorowy nad Targami objęły: Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytutu Technik Budowlanych, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”. W roli sponsora medialnego wystąpił m.in. nasz kwartalnik.
 
Targi stanowią okazję do nawiązania kontaktów handlowych, promocji firm wystawienniczych oraz wymiany poglądów podczas konferencji towarzyszących. W tegorocznej ekspozycji targowej swoją ofertę przedstawiło 44 firmy, głównie z dziedziny geologii złóż, inżynierii środowiskowej, geotechniki, geofizyki, kartografii i hydrogeologii. Ponadto zaprezentowano nowoczesne technologie poszukiwania, wydobycia i eksploatacji złóż, parku maszynowego, sprzętu wiertniczego, geotechnicznego, aparatury badawczej, laboratoryjnej, kontrolno-pomiarowej oraz oprogramowania geologicznego i systemów GIS.
 
Części wystawienniczej towarzyszyła VIII Konferencja Samorządowa „Samorząd i Geologia”. Obrady zainaugurował Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk. W trakcie konferencji poruszano temat dylematów wokół niekoncesjonowanego wydobycia kopalin i roli samorządów oraz ochrony złóż niezagospodarowanych jako wyzwania dla samorządów. Ponadto zastanawiano się na problemem finansowania działań w zakresie geologii i ochrony środowiska na szczeblu powiatu i gminy, a także zasobów geotermalnych surowców energii.
 
Atmosfera VII Międzynarodowych Targów GEOLOGIA 2009 „GEO-EKO-TECH” sprzyjała zarówno naukowym dywagacjom, jak i kontaktom biznesowym. Ponadto podczas wydarzenia można było obejrzeć galerię minerałów i zakosztować wód źródlanych, mineralnych i leczniczych.