"Na listach projektów przygotowanych przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazły się projekty opiewające na kwotę ponad 1,5 mld euro" - powiedziała i dodała, że to ok. 200 proc. więcej od kwoty, z której Polska może skorzystać.
Zaznaczyła, że część z projektów mogła być finansowana z UE tylko w 10 proc., a w "żadnym budżecie, ani samorządowym ani krajowym, nie było środków na dopełnienie do 100 proc."

Jak wyjaśniła, w związku z tym resort rozwoju regionalnego zdecydował o rezygnacji z listy projektów rezerwowych, bo ich potencjalni beneficjenci nie mieli szans na otrzymanie dofinansowania z UE.
W piątek posłowie PiS skrytykowali skreślenie przez minister rozwoju regionalnego inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową z listy projektów priorytetowych, które miały być finansowane ze środków unijnych.

Bieńkowska w informacji przekazanej PAP oświadczyła w piątek, że wiele projektów wpisanych na listy było niezgodnych z zapisami programów operacyjnych, często też projekty były po prostu źle przygotowane. Jak dodała, obecnie trwa kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych, która zakończy się do 31 lipca.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem operacyjnym. Unia na jego realizację przeznaczy z własnego budżetu 28 mld euro. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym, wynosi 37,6 mld euro