Roboty rozpoczęły się w listopadzie 2004 r. Zleceniodawcą był państwowy właściciel niemieckich kopalni węgla kamiennego - Deutsche Steinkohle AG. Pracownicy PeBeKa wydrążyli metodami górniczymi za pomocą robót strzałowych chodnik o długości 3818 m łączący dwa peryferyjne szyby kopalni „Auguste Victoria” w Marl, niedaleko Gelsenkirchen.

Ponieważ chodnik prowadził przez nierozpoznany geologicznie obszar kopalni, napotkano na nieprzewidziane zaburzenia tektoniczne, które przysparzały dodatkowych problemów i spowalniały tempo drążenia. Wiedza fachowa polskich górników i dozoru pozwoliła skutecznie pokonać te trudności. Ze względu na rolę drążonego wyrobiska, jako chodnika wentylacyjnego dla późniejszego pola eksploatacyjnego i głównej drogi transportu między szybami, jego gabaryty wynosiły minimum 30 m2, dochodząc nawet do 50 m2 na skrzyżowaniach lub w komorach.

Po wykonaniu wyrobiska odbył się oficjalny odbiór chodnika w miejscu zbicia do szybu przez dyrektora kopalni w obecności przedstawicieli wszystkich służb kopalni. PeBeKa otrzymała wiele słów uznania za jakość robót, osiągnięte wydajności i bezwypadkową pracę.

PeBeKa jest obecna na niemieckim rynku już od prawie 30 lat. W latach 1980-2000 pracowała w tamtejszych kopalniach jako podwykonawca. Wysoka jakość usług i profesjonalizm polskich pracowników zadecydowały o powierzeniu firmie w 2003 r. roli generalnego wykonawcy i kolejnych, samodzielnych już kontraktach w Zagłębiu Ruhry i Saary. Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze, rozcinkę złoża, drążenie szybików wentylacyjnych oraz podziemnych zbiorników na węgiel. W obrębie tego kontraktu wykonano chodniki dla kopalń „Auguste Victoria”, „Walsum” i „Ensdorf” o łącznej długości wyrobisk ok. 8000 mb. Oprócz tego prace obejmowały dwa zbiorniki retencyjne w kopalniach Auguste Victoria o średnicy 8,6 m i głębokości 22 m oraz w kopalni West o średnicy 9 m i głębokości 53 m.

Roboty realizowała grupa pracowników PeBeKa S.A. licząca w różnych okresach od 36 do 120 osób, obsługująca bardzo nowoczesne i skomplikowane maszyny oraz urządzenia produkcji niemieckiej np.: samojezdne pomosty hydrauliczne do wykonywania obudowy podporowej wyrobisk. Trzon załogi stanowili wiodący pracownicy PeBeKi, którzy pracowali na tym kontrakcie od początku do końca. Po przepracowanych 23 dniach, wracali na kilkudniowy odpoczynek do domu. Warunkiem koniecznym kwalifikującym do pracy w niemieckich kopalniach była znajomość języka w stopniu komunikatywnym.