"Aneks do umowy zwiększa wynikający z umowy limit finansowy dla robót budowlano-montażowych, które zrealizowane zostaną przez  PBG w latach 2009-2011 o kwotę 216.673.815,57 PLN netto, tj 264.342.055,00 PLN brutto. Prace zrealizowane zostaną w terminie do 30 grudnia 2011 roku" - napisano w komunikacie.

Inwestorem stopnia, na którym zostanie wybudowana również elektrownia wodna, jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.