W tym miejscu dno rzeki jest na głębokości 2,3 m. Badania wykazały, że w jednym z otworów badawczych, gdzie będzie ułożona podpora wschodnia, na głębokości 2,6 m znajdują się pokłady trzeciorzędowych iłów. W miejscu, gdzie będzie usytuowana podpora zachodnia znajdują się znaczne pofałdowania stropu iłów. Okazuje się, że w odległości około 40 m strop iłów zapada do głębokości większej niż 35 m.