Rozpoczęły się również prace nad wykonaniem  tzw. muru  oporowego czyli konstrukcji  podporowej, która będzie unosiła trybuny i  oddzieli je od płyty boiska. Zapoczątkowano roboty nad uziomem fundamentowym. Jest to element,  który w przyszłości zabezpieczy obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi.

W ubiegłym tygodniu wykonano już pierwsze zasypki  fundamentów, które pozwolą prowadzić kolejne prace budowlane poziomu „0”, np. układanie instalacji podposadzkowej.