Kongres zostanie zorganizowany przez KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz uczelnie: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski. Jego założeniem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, związanych z aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi w Polsce i na świecie. Najważniejszym tematem podczas kongresu będzie problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne, organizacyjne i prawne aspekty eksploatacji.

Podczas Kongresu PeBeKa zorganizuje wystawę o swoich osiągnięciach technicznych, jako firma, która znacząco przyczyniła się do budowy Zagłębia Miedziowego. Ponadto będzie prezentować ekspozycje związane z wykonywanymi robotami oraz przybliży proces technologiczny budowy Szybu SW – 4. Przedstawi też swoje osiągnięcia na świecie.
W programie przewidziano wizyty techniczne uczestników m.in.: w Zakładach Górniczych „Polkowice – Sieroszowice”, gdzie będą mogli obejrzeć głębienie szybu SW-4 oraz powierzchniową stację klimatyzacyjną w Zakładach Górniczych „Rudna”. Przedsięwzięcia te realizuje PeBeKa.