\"\"Budowa szybu SW-4 to jedno z najważniejszych aktualnie realizowanych przez PeBeKa przedsięwzięć budowlanych. Ma on średnicę 7,5 m, a docelowa głębokość wyniesie 1244 m. Prace rozpoczęły się 30 czerwca ubiegłego roku. Realizacja tej inwestycji jest kluczowa dla ciągłości wydobycia KGHM, ponieważ jej realizacja to warunek, który decyduje o eksploatacji nowych obszarów górniczych.
Kiedy szyb zostanie już wydrążony, możliwe będzie wydobycie pokładów rudy miedzi z rejonu złoża Głogów Głęboki Przemysłowy. Budowany przez PeBeKa szyb SW-4 będzie pełnił funkcję szybu wentylacyjnego wdechowego i przyczyni się do poprawy warunków klimatycznych chodników kopalni ZG Polkowice – Sieroszowice.

Przy budowie stosuje się technologię selektywnego mrożenia niestabilnego górotworu, doskonale sprawdzającego się w warunkach geologicznych, gdzie występują luźne i mocno zawodnione grunty. Mrożenie wykonuje się tłocząc do specjalnych rur zabudowanych w otworach mrożeniowych wokół szybu solankę schłodzoną w stacji agregatów mrożeniowych. Temperatura ścian zwanych ociosami na tym etapie prac utrzymywana jest na poziomie –14st. C.

Do głębokości 408 m szyb drążono w technologii mechanicznego urabiania górotworu. Technologię tę PeBeKa S.A. z powodzeniem wykorzystuje od wielu lat. Polega ona na zastosowaniu w specjalnym położeniu głowicy urabiającej kombajnu adoptowanego z górnictwa węglowego. Na głębokości powyżej 408 m pojawiły się już zdecydowanie inne warunki geologiczne - prace prowadzone były w pokładach piaskowca, dlatego zastosowano tam technologią strzałową. Grunt cały czas jest mrożony, by woda nie spowodowała zalania szybu. W tzw. spągu (dno szybu) wiercone są otwory strzałowe, do których wprowadza się ładunki wybuchowe. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami instalacji mrożeniowej, wykorzystuje się system strzelania ograniczonym ładunkiem przy wykorzystaniu nieelektrycznego inicjowania kolejnych ładunków wybuchowych, co odbywa się w ściśle określonych odstępach czasowych.

Po osiągnięciu głębokości 650 m drążenie będzie się odbywało w górotworze niezamrożonym. Wcześniej jednak przeprowadzone zostanie rozpoznanie górotworu za pomocą otworów badawczych wierconych w spągu. Na głębokości około 1026 m powinny pojawić się pokłady soli kamiennej, a występująca tam miąższość jest największa w dotąd drążonych szybach. Wówczas konieczne będzie zastosowanie innej metody drążenia oraz specjalnej obudowy szybu.