Podczas spotkania zaprezentowane zostały rozwiązania amerykańskiej firmy CHANCE™, producenta systemów kotwiących, którego produkty używane są przy projektach zabezpieczeń osuwisk, przy głębokim posadowieniu budynków mieszkalnych i przemysłowych, wież telekomunikacyjnych czy budowli o dużej masie.

Na spotkaniu omówione zostały m.in. beziniekcyjne systemy kotew gruntowych, gwoździ gruntowych, pali śrubowych, mikrofali oraz systemy podnoszące osiadłe budynki. W prezentacji wyszczególnione zostały takie systemy CHANCE, jak:

- System Helical Pier dla nowych budynków (w którym śrubowe pale fundamentowe instalowane są przez wkręcenie ich w grunt w odstępach pomiędzy ławą fundamentową a siatką zbrojenia fundamentu. Uzyskanie wymaganej nośności zależy tu wprost od zastosowanego momentu obrotowego);
- System Helical Pier dla istniejących budynków (w którym rozmieszcza się pale śrubowe wokół całego budynku na jego obwodzie, a ich niezależna struktura pozwala na dotarcie na zakładaną głębokość, na której znajduje się grunt nośny zdolny do przeniesienia zakładanych obciążeń);
- SOIL SCREW (nowoczesny system kotwienia gruntu, działający na podobnej zasadzie jak klasyczne gwoździowanie gruntu. Wzmocnienie gruntu zapewnia tu poziome rozmieszczenie obok siebie kotew, których rozmiar zależy od występujących warunków gruntowych oraz występujących obciążeń. Po ich zainstalowaniu można zastosować dowolna metodę stabilizacji powierzchniowych gruntu);
- Kotwy gruntowe dla nowych konstrukcji (których typowym zastosowaniem są obudowy wykopów, takie jak ścianki berlińskie czy ścianki szczelne. Kotwy gruntowe zbudowane są ze stalowej żerdzi, na której zamontowane są płytki spiralne w konfiguracjach pojedynczych, bądź kilu spiral. Ich średnice dobiera się w zależności od rodzajów prac oraz obciążeń do przeniesienia);
- Fundamenty dla słupów oświetleniowych (odpowiednio zaprojektowane pale, tak, by przenosić obciążenia rozciągające, ściskające, ścinające, czy momenty zginające. Mogą być również stosowane do posadowienia znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej).

Stosowanie pali gruntowych czy kotew ma na celu walkę z niestabilnymi warunkami gruntowymi, słabym podłożem, powodziami i erozją. CHANCE™ od czasu swojego powstania w roku 1912 dynamicznie rozwija swoją działalność w zakresie rozwoju koniecznych do tego narzędzi i ich dystrybucji na międzynarodowych rynkach.