Wydarzenie miało ścisły związek z budową najdłuższego w Polsce, liczącego 678 m tunelu w ciągu odcinka drogi ekspresowej S69 Szare - Laliki, w czasie której firma NECTOR sp. z o.o. zajęła się wykonaniem gabionowych umocnień przyległych do tunelu, gabionowych murów oporowych przy zbiorniku odparowującym wodę opadową z drogi a także przy przyczółkach mostowych.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prezentacji przedstawiciela generalnego wykonawcy projektu, firmy Boegl&Krysl, Tomasza Jabłońskiego. W ramach konferencji odbył się również wykład mgr. inż. Krzysztofa Grzegorzewicza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie na temat budowy konstrukcji gabionowych, historii rozwoju tej technologii oraz sposobów jej zastosowania. Impreza obejmowała także spacer przez tunel drogowy oraz prezentację fotografii zrealizowanych projektów wykonywanych przy użyciu produktów firmy NECTOR. Wykład zwieńczyła dyskusja na temat skuteczności zastosowania siatek plecionych i zgrzewanych w różnych inwestycjach. Dyskusje kontynuowano także wieczorem, podczas uroczystej kolacji, która zamykała spotkanie.

Prezentowane podczas seminarium systemy gabionowe mają m.in. zastosowanie przy budowie murów oporowych, ekranów akustycznych, wałów izolacyjnych, kanałów, fundamentów trakcji elektrycznej a także przy zabezpieczaniu skarp, koryt rzecznych czy zbiorników wodnych. Ponadto systemy te, będąc alternatywą dla konstrukcji betonowych i żelbetowych, spełniają wymagane standardy jakościowe i normy techniczne, a przy tym są przyjazne środowisku naturalnemu.