Dotychczas Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa wybudowało już 29 szybów, a 30. jest w trakcie realizacji. Firma jest generalnym wykonawcą szybu GG-1. To kolejna inwestycja, po szybie SW-4, pozwalająca na dotarcie z powierzchni do złóż miedzi położonych w rejonie Głogów Głęboki Przemysłowy. Budowa SW-4 trwa od lipca 2005 r. 25 stycznia szyb osiągnął głębokość 590 m. Do budowy GG–1 wykorzystana będzie ta sama metoda - unikalna na skalę światową technika głębienia szybu z zastosowaniem mrożenia górotworu. Najprawdopodobniej, jak wynika ze wstępnego rozpoznania hydrogeologicznego, będzie to szyb o najgłębszej strefie zamrożenia. Zarówno budowa SW–4 i rozpoczynająca się GG–1 to obecnie największe inwestycje górnicze w Polsce.

GG–1 będzie miał około 1,3 km głębokości i 7,5 m średnicy. Powstanie jako szyb wydechowy, a w późniejszym terminie zostanie rozbudowany o obiekty centralnej klimatyzacji i stację wentylatorów. Rozpoczęcie robót przygotowawczych na powierzchni zaplanowano na marzec 2010 r. W pierwszej fazie przedsięwzięcia zostanie wykonana makroniwelacja terenu, drogi dojazdowe do istniejących szlaków komunikacyjnych, stacja transformatorowa, budynki administracyjno – socjalne,  stacja agregatów mrożeniowych, osadnik wód deszczowo – przemysłowych z przepompownią, wieża szybowa oraz niezbędne instalacje. Prace przebiegać będą wg projektu koncepcyjnego budowy i wyposażenia szybu, przygotowanego przez biuro projektowe Centrum Projektowe Miedzi „Cuprum – Projekt” z Wrocławia.