Kolejnym elementem planowanych inwestycji kapitałowych jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych, zarządzanych przez KGHM TFI, inwestycje w ramach grupy kapitałowej.

Spółka zakłada również produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 512 tys. ton, w tym 84 tys. ton z zakupionych materiałów miedzionośnych. Produkcja srebra metalicznego ma sięgnąć 1 100 ton. W komunikacie KGHM Polska Miedź, spółka podała, że przewidywany wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w 2010 r. wynika przede wszystkim ze zwiększenia produkcji z koncentratów własnych (zużycie zapasów koncentratu utworzonego w trakcie postoju remontowego HM Głogów w 2009 r.) oraz na skutek inicjatyw podjętych w ramach realizacji Projektu "Efektywność".

Ponadto KGHM Polska Miedź tłumaczy, że zmiana poziomu planowanego całkowitego kosztu produkcji miedzi w 2010 r. jest przede wszystkim skutkiem: wzrostu kosztów pracy, wyższej amortyzacji, wykorzystania półfabrykatów własnych z zapasu przy niekorzystnej wycenie szlamów anodowych. W komunikacie spółki czytamy dalej, że program inwestycyjny założony w budżecie nakierowany jest przede wszystkim na realizację takich celów, jak: odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych), poprawę efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym, dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji.