Wrocławski oddział ZGW wystąpił o przydzielenie kwoty blisko 85 mln zł na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze te mają być wydatkowane do końca 2012 r. Jeszcze w tym roku wydane ma zostać około 30 mln zł.

Zdaniem Leszka Karwowskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, najważniejsze teraz nie są pieniądze, ale opracowanie racjonalnego planu ich wydatkowania.

Z budżetu wrocławskiego Funduszu na usuwanie skutków powodzi przeznaczone zostało 18 mln zł. Teraz konieczne będzie szybkie opracowanie procedur i planu działania, które pozwolą na to, by jeszcze w tym roku, przed zimą wykonać najważniejsze prace i zabezpieczenia.

Szkody powodziowe oszacowano następująco:

- w woj. dolnośląskim - 61,2 mln zł,
- w woj. opolskim - 27,62 mln zł,
- w woj. lubuskim - 9,25 mln zł,
- w woj. śląskim – 0,8 mln zł.

Na zalanym terenie wystąpiło zniszczenie zabudowy brzegowej, wzmogły się procesy erozyjne, zamulone zostało koryto Odry, powstały zatory w korytach cieków, zniszczeniu uległy mury oporowe, uszkodzone zostały budowle hydrotechniczne, budynki, drogi dojazdowe, obwałowania itp.