Seminarium cieszyło się sporym zainteresowaniem specjalistów związanych z branżą geotechniczną. Celem organizatorów było propagowanie wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych oraz wymiana zawodowych doświadczeń. W prezentowanych referatach przedstawiono m. in. stan techniki oraz praktyczne przykłady dotyczące projektowania i wykonawstwa prac. Mimo że seminarium trwało tylko jeden dzień, czas ten został wypełniony po brzegi interesującymi referatami, dzięki czemu uczestnictwo w spotkaniu stało się niezwykle udanym i pouczającym doświadczeniem. Ciekawe odczyty inspirowały uczestników do ożywionych dyskusji.

Sesję I rozpoczął i prowadził Piotr Rychlewski z IBDiM. Jako pierwszy wystąpił Bolesław Kłosiński, który opowiedział o stanie techniki i projektowaniu mikropali. Kolejny referat na temat rozwiązań konstrukcyjnych i obliczania pali stalowych w budownictwie mostowym i hydrotechnicznym przedstawił Kazimierz Gwizdała. Następne wystąpienie dotyczyło stalowych ścianek szczelnych, natomiast Krzysztof Grzegorzewicz radził, jakich błędów należy unikać przy projektowaniu konstrukcji geotechnicznych.

Sesję II zainicjowało wystąpienie Mirosława Mrozika i Piotra Baraniaka o konstrukcjach chroniących przed spływami gruzowymi oraz spadającymi odłamkami skalnymi. Skupili się oni na testowaniu, wymiarowaniu, instalacji i użytkowaniu tych konstrukcji. Kolejny odczyt dotyczył projektowania i budowy konstrukcji podatnych z blach falistych. Arkadiusz Franków przedstawił pracę na temat projektowania i wykonawstwa trwałych konstrukcji z gruntu zbrojonego taśmami stalowymi. Następnie uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpienia Tomasza Kosińskiego, dotyczącego konstrukcji oporowych i nasypów z gruntu zbrojonego elementami stalowymi. Sesję II zakończył referat autorstwa Dariusza Sobali, Wojciecha Tomaki, Piotra Maksima o projekcie i wykonaniu podpór zintegrowanego wiaduktu drogowego z wykorzystaniem grodzic stalowych.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 230 osób. Pojawili się na nim inżynierowie zajmujący się projektowaniem i wykonawstwem, inwestorzy i pracownicy administracji powiązani ze specjalistycznymi robotami fundamentowymi. Ponadto wśród gości nie zabrakło uczestników reprezentujących różne środowiska, uczelnie oraz instytuty badawcze. Poziom merytoryczny referatów oraz dyskusji stał na wysokim poziomie. Seminarium z pewnością należy zaliczyć do udanych. Organizatorom gratulujemy udanego spotkania i jednocześnie życzymy kolejnych interesujących branżowych spotkań.

Zdjęcia z seminarium można obejrzeć w fotogalerii.