Pogarsza się sytuacja w okolicach dolnośląskich rzek: Witce, Miedziance, Nysie Łużyckiej i Kamienicy, gdzie stany alarmowe zostały przekroczone.

W południowej Polsce zalaniem zagrożone są tereny w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu jak też w bezpośrednich dopływach Wisły. W małopolskiej gminie Bobowa w powiecie gorlickim ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, a stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłoszono dla Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego oraz dla gmin Korzenna i Muszyna. Lokalne podtopienia wystąpiły w powiatach: wadowickim, oświęcimskim, suskim i brzeskim.

Zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej zagrażają mieszkańcom świętokrzyskiego, a poziom wód sięga stanów ostrzegawczych czy alarmowych.

Przed zalaniem terenów zlokalizowanych w dorzeczu Wisły i Odry na Śląsku ostrzegają synoptycy. Najbardziej straszą poziomy wód Małej Wisły, Przemszy i Soły.

Na Lubelszczyźnie wody jest coraz więcej w zlewni Wieprza i Bugu. Przybywa też wody w bezpośrednich dopływach Wisły.