Zgodnie z przyjętą uchwałą głównym nadzorcą realizacji programu, obejmującego pięć województw, będzie wojewoda małopolski. Właśnie w Małopolsce zaplanowane jest najwięcej inwestycji w ramach tego programu, obejmującego łącznie 39 zadań. Prace mające zapobiegać powodzi będą prowadzone na Wiśle, Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole oraz Wisłoce. W ciągu niecałych dwóch dekad na ten cel ma być wydane ponad 13 mld zł, z czego do 2020 r. około 9 mld zł. Wydatki te zostaną wsparte z funduszy unijnych w ponad 50%.

Podejmowane w ramach regulacji Wisły i jej dopływów inwestycje będą mieć zasadniczy wpływ na ochronę przed powodzią nie tylko Małopolski ale i Podkarpacia. W dużym stopniu wpłyną też na sytuację w na Śląsku i w woj. świętokrzyskim, a także pośrednio też na Lubelszczyźnie.

Fotogalerie:

Powódź w Krakowie

Powódź w Krakowie - 19.05.2010