Przy pewnych uwarunkowaniach technologicznych kotwy gruntowe są podstawowym, a właściwie jedynym, sposobem zapewniania stateczności ścian wykopów głębokich. Dodatkowe trudności w montażu kotew gruntowych związane są m.in. z rozwojem inżynierii miejskiej, a w szczególności tzw. urbanistyki podziemnej zajmującej się m.in. budową podziemnych tras komunikacyjnych, wielopoziomowych skrzyżowań, garaży podziemnych oraz głębokich fundamentów pod wysokie budynki. Dlatego na etapie planowania oraz projektowania inwestycji należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Oprócz skomplikowanych warunków gruntowych, które bez wątpienia utrudniają wykonawcy realizację zadania, występują również uwarunkowania zewnętrzne, które nie pozwalają na wbudowanie kotew. Częstym przypadkiem jest brak zgody właściciela sąsiadującej działki na instalację na jego terenie kotew i pozostawienie ich w gruncie. Podobny problem może się pojawić w centrach wielkich miast, gdzie za pozostawienie kotwy w gruncie wykonawca ponosi dodatkowe koszty.

Więcej