W Gwatemali najbardziej zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi jest region położony na wybrzeżu Pacyfiku w odległości około 250 km w kierunku zachodnim od stolicy kraju. Naukowcy z amerykańskiego instytutu geofizycznego USGS ustalili, że silne wstrząsy występowały pod dnem Oceanu Spokojnego w odległości 24 km od miasta Champerico, na głębokości około 42 km. Wstrząsy wtórne miały siłę blisko 5 st. w skali Richtera. W następstwie zdarzenia wystąpiło niewielkie tsunami.

W nawiedzonym przez trzęsienie ziemi regionie zniszczeniu uległa infrastruktura drogowa, kolejowa, sieci podziemne. Co najmniej kilkanaście tysięcy osób jest pozbawionych dostaw prądu. Część domów została zasypana przez osuwającą się ziemię.

Dotychczas najsilniejszym trzęsieniem ziemi zanotowanym w Gwatemali było to z roku 1976, kiedy zginęło ponad 20 tys. osób.