Współorganizatorami spotkania zatytułowanego "Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii" była Firma Titan Polska i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Seminarium połączone było z jubileuszem 55-lecia pracy zawodowej Inżyniera Janusza Wiśniewskiego, wybitnego mostowca praktyka – „ojca chrzestnego” Oddziału Warszawskiego ZMRP. Okazją do zorganizowania seminarium był ustanowiony 18 maja Dzień Mostowca. Seminarium zgromadziło liczną (190 osób) grupę uczestników, którzy w anonimowych ankietach wysoko ocenili seminarium (ocena 4,89 w szkolnej skali ocen). Ocena ta w kolejnych odsłonach ciągle rośnie.

W pierwszym wystąpieniu Piotr Rychlewski przedstawił osiągnięcia i dorobek zawodowy mgr inż. Janusza Wiśniewskiego. Wśród wielu otrzymanych wyróżnień za swoja pracę zawodową, najważniejszym osiągnięciem Jubilata był medal za wybitne zasługi dla polskiego mostownictwa, przyznany przez kapitułę Medalu ZMRP za wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym. Medal ten jest szczególnym wyróżnieniem środowiska mostowego. Dotychczas uhonorowano nim jedynie 52 osoby i był on indywidualnie odlewany dla każdej z nich.

Natalia Maca w referacie o termopalach zaprezentowała z pasją inspirujące rozwiązania, które coraz częściej stosowane są w Europie i umożliwiają odzyskiwanie ciepła z gruntu za pośrednictwem pali fundamentowych. W sprzyjających warunkach jest to korzystne uzupełnienie systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.

Kolejny referat Jakuba Sieranta dotyczył mniej znanych aspektów projektowania mikropali. Autor skoncentrował się na zagadnieniach doboru materiałów i wymaganych właściwości.

Wielu ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć z wystąpienia Roberta Sołtysika o pracy pod wodą. Autorem referatu był nurek z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Przedstawił w swoim wystąpieniu uwarunkowania pracy pod wodą, z których wynikało, że podwodnie można wykonać prawie cały zakres robót budowlanych. Nie zalecono jedynie spawania konstrukcyjnego. Bohaterem prezentacji był „Franek” czyli kompletny strój nurka klasycznego z połowy ubiegłego stulecia, używany do początku lat 90-tych. Zaprezentowano również kilka używanych na przestrzeni lat hełmów nurkowych aż do najnowszego używanego współcześnie z półmaską do oddychania, wyposażonego w telefoniczna łączność przewodową, kamerę i oświetlenie.

Kolejnym "bohaterem" seminarium był tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Jego średnica jest nieporównywalnie większa od pierwszych tarcz TBM zastosowanych w Warszawie. W zastępstwie przedstawicieli inwestora, o szczegółach i różnicach między dotychczas zastosowanymi w Polsce tarczami TBM, opowiedział na podstawie własnych doświadczeń Piotr Rychlewski. O jednym z największych wyzwań podczas budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie opowiedzieli Marco Barbanti i Marco Bonanno. Płytkie przejście tarcz TBM pod starymi kamienicami na Pradze było jednym z najbardziej emocjonujących etapów budowy II linii metra w Warszawie.

Budowa mostu przez Wisłę w Toruniu była jedną z ciekawszych realizacji mostowych w Polsce. Sposób budowy, montaż elementów i spławianie rzeką zostało zaprezentowane przez Zbigniewa Szubskiego.

Bardzo ciekawy był sposób budowy mniejszego wiaduktu łukowego w Grodzisku Mazowieckim. O pomyśle i zastosowanych technologiach budowy opowiedział projektant Krzysztof Topolewicz.

Ostatni referat prezentujący nowoczesne technologie w czasie budowy mostu przez Wisłę w Kwidzynie doskonale wpisywał się w tematykę seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie”. Prelegentami byli Andrzej Radoszewski i Cezary Monkiewicz.
Uczestnicy bezkonkurencyjnie uznali za najciekawszy referat o budowie mostu w Toruniu. Na drugim miejscu uplasował się referat dotyczący termopali, a na trzecim - opisujący roboty podwodne. Ankietowani jednogłośnie uznali, że chcieliby uczestniczyć w kolejnym seminarium, co zdarzyło się drugi raz w historii spotkań.

Rolę eksperta seminarium pełnił tym razem prof. Kazimierz Flaga, uznany autorytet w dziedzinie inżynierii i mostów. Komentując wystąpienia uznał seminarium za bardzo udane i wartościowe, doceniając w sposób szczególny zaangażowanie autorów.