Jak podaje Urząd Morski w Szczecinie, obecnie trwają prace przygotowawcze do III etapu modernizacji toru wodnego, który obejmował będzie jego pogłębianie do 12,5 m, na długości około 62 km.

Studium wykonalności tego etapu opracowuje firma Europrojekt Gdańsk S.A. – cała dokumentacja ma być gotowa w sierpniu br.

Jeszcze w tym roku zakończy się II etap modernizacji toru wodnego Śwonoujście-Szczecin, który obejmuje przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego i umocnień Kanału Mielińskiego. Koszt tych prac to około 318 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi około 267 mln zł.

Zobacz więcej: Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście–Szczecin