Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), który w imieniu Skarbu Państwa pełni rolę inwestora podczas realizacji zadnia pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”, poinformował o odstąpieniu od umowy z wykonawcą prac – firmą DRAGADOS S.A.
Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia kontraktu przez wykonawcę w założonym terminie i akceptowalnych kosztach, brakiem możliwości efektywnej współpracy z wykonawcą, przebiegającej z dochowaniem należytej staranności, poszanowaniem przepisów prawa powszechnego, wzajemnych zobowiązań oraz zasad właściwej współpracy przy realizacji inwestycji przez wykonawcę – czytamy w oficjalnym komunikacie RZGW w Gliwicach.

Prowadzone procedury

Jednocześnie RZGW w Gliwicach poinformował, że zerwanie kontraktu nie będzie miało wpływu na realizację przedsięwzięcia, przyszłość inwestycji nie jest zagrożona. W chwili obecnej prowadzone są działania polegające na zabezpieczeniu placu budowy. Rozpoczęto również procedurę wyboru nowego wykonawcy.

W związku z zaistniałą sytuacją poinformowano również o tym, że interes Skarbu Państwa jest należycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji właściwego wykonania umowy.

Czytaj także: "Suchy zbiornik Racibórz Dolny powstanie do 2018 r."