Tomasz Michalski rozpoczął pracę w firmie Keller w 1996 r. Razem z prof. Michałem Topolnickim rozwinął od podstaw działalność Keller w Polsce i Europie Północno-Wschodniej. Zbudował silną organizację, która osiągnęła ogromny sukces na rynku i wykształciła wspaniałą kadrę pracowników. Do kluczowych projektów zrealizowanych przez Keller pod wodzą dyr. Michalskiego można zaliczyć m.in. budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku i obecną budowę pola naftowego w Tengiz w Kazachstanie.

Do głównych zadań Tomasza Michalskiego na Bliskim Wschodzie należało będzie wzmocnienie obecności firmy Keller na lokalnym rynku i wykorzystanie szerokich możliwości, jakie otwierają się w tym regionie. Będzie odpowiadał również za rozwój technologii, wiedzy geotechnicznej kadry oraz zbudowanie struktury organizacji na Bliskim Wschodzie.

Zarządzanie firmą Keller Polska sp. z o.o. i Regionem Europy Półn.-Wsch. przejmą wspólnie Małgorzata Bednarska-Sordyl, obecnie Dyrektor Finansowy i członek Zarządu, oraz Artur Gaszewski, do tej pory Dyrektor ds. Produkcji.

Więcej o firmie Keller