Technologia ta polega na wykorzystaniu wysokoenergetycznego, skoncentrowanego strumienia wody lub zaczynu cementowego do rozluźniania gruntu i formowania w nim brył cementogruntu. Wykorzystanie wysokiego ciśnienia roboczego umożliwia nadanie strumieniowi wody lub zaczynu cementowego wysokiej energii kinetycznej.

Na czym polega wykonywanie iniekcji strumieniowej? Najprościej mówiąc, w gruncie wykonuje się otwór wiertniczy do głębokości, która została określona w projekcie. Następnie żerdź jest wyciągana z odpowiednią prędkością, a z dyszy ostatniej żerdzi nad koroną wiertniczą (tzw. monitor) wydostaje się z dużą prędkością strumień zaczynu, który rozcina grunt. Dzięki wysokiej energii strumienia dochodzi do rozluźnienia struktury gruntu. Przy udziale turbulencji zaczyn cementowy miesza się z gruntem, tworząc tzw. cementogrunt. Kontrolując w precyzyjny sposób ruchy rury wiertniczej (prędkość podciągania i obrót) uzyskuje się pożądany kształt i zasięg bryły cementogruntu. Powstały w trakcie realizacji tego etapu prac urobek wypływa na powierzchnię przez przestrzeń wokół żerdzi wiertniczej. Bardzo ważne jest, aby otwór wiertniczy był nieco szerszy niż żerdź. Dzięki temu możliwy będzie wypływ urobku na powierzchnię – tłumaczy Przemysław Wójtowicz, z firmy Keller Polska sp. z o.o. Cement zawarty w płynnym cementogruncie wiąże i doprowadza do zeskalenia bryły – dodaje.

Soilcrete wg Kellera

Wśród firm specjalizujących się w tego typu pracach, wymienić należy firmę Keller Polska sp. z o.o., która opracowała metodę iniekcji strumieniowej Soilcrete. Metoda ta, dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu własnej produkcji oraz optymalizacji procesu technologicznego, umożliwia wykonywanie kolumn produkcyjnych o średnicy nawet 5 m, co jest wyróżnikiem tej metody w stosunku do innych dostępnych na rynku. Ma to szczególne znaczenie przy formowaniu głębokich przesłon przeciwfiltracyjnych, gdzie istotny jest zarówno czas realizacji, jak i „szczelność” systemu. Dzięki sprawności energetycznej technologia Soilcrete umożliwia również uzyskanie większych średnic w mniej podatnych na erozję gruntach spoistych, co zwiększa zakres możliwych jej zastosowań (np. głębokie podchwycenia fundamentów, posadowienia urządzeń przemysłowych itd.). Co istotne, technologia Soilcrete to nie tylko sama iniekcja, składa się na nią cały system kontroli jakości, począwszy od przygotowania sprzętu, przez kontrolę i automatyczny zapis parametrów produkcyjnych, a na badaniu przyrostu wytrzymałości cementogruntu kończąc. Standardowo wykonuje się pomiar zasięgu strumienia, dla szczególnych zadań wykonuje się również pomiary pionowości odwiertów, na podstawie których powstaje model komputerowy, pozwalający wykryć ewentualne nieszczelności. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii i odpowiedniego reżimu produkcyjnego, udało się uzyskać produkt nie tylko wysokiej jakości, ale również ekonomiczny, o czym świadczy ilość realizacji (ponad 200 w samej Polsce) – mówi Przemysław Wójtowicz.

Przykłady realizacji

Wśród projektów, podczas realizacji których Keller wykorzystał zalety technologii iniekcji strumieniowej Soilcrete, wymienić należy jedną z najważniejszych polskich inwestycji z zakresu budownictwa podziemnego, sfinalizowaną w roku 2016 r. – mianowicie budowę tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. W ramach tego projektu stateczność ścian wykopu została zapewniona poprzez wykonanie ściany szczelinowej, konstrukcji rozparcia ścian szczelinowych oraz oczepy żelbetowe.

Więcej -> Zastosowanie mikropali do kotwienia i posadowienia konstrukcji tunelu pod Martwą Wisłą

Skomplikowanych działań wymagały również zadania podczas budowy biurowca Q22 w Warszawie. Na potrzeby tej realizacji wykonano iniekcję strumieniową jet-grouting o łącznej powierzchni 2950 m2. Prace iniekcyjne, które prowadzone były na przełomie 2013 i 2014 r., wykonywano przy użyciu jednej wiertnicy, a maksymalna głębokość otworów iniekcyjnych sięgała 31 m. Ich średnica natomiast wynosiła 3,00÷4,50 m.

Więcej -> Biurowiec to nie tylko szklana fasada

 

JET GROUTING

Jet grouting pojawił się w latach 70. W Japonii. Do Polski metoda ta trafiła w latach 90. Początkowo wykorzystywano ją do wykonywania niewielkich podchwyceń fundamentów. Obecnie technologia ta stosowana jest na szeroką skalę, m.in. do wykopów w niestabilnym podłożu, uszczelniania dna wykopów czy kontroli wód gruntowych.

Na czym polega Jet grouting zwany też iniekcją strumieniową? To geoinżynieryjna metoda wzmacniania gruntu, polegająca na mieszaniu gruntu z tłoczonym pod wysokim ciśnieniem zaczynem.

Istnieją trzy warianty iniekcji strumieniowej:

 • S (ang. single) – pojedynczy;
 • D (ang. double) – podwójny;
 • T (ang. triple) – potrójny.

Wytrzymałość tworzywa na ściskanie zależna jest m.in. od:

 • Parametrów pracy tzw. wysokociśnieniowego zestawu iniekcyjnego;
 • Rodzaju i klasy cementu;
 • Rodzaju gruntu;
 • Stosunku woda/cement.

Wśród środków stabilizujących najczęściej wykorzystywany jest zaczyn cementowy. Pojawia się jednak możliwość użycia innych mieszanek.

Jet grouting jest szeroko stosowany zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodnym. Wspomnianą metodę wykorzystuje się m.in. do:

 • Uszczelniania ścian szczelinowych, palisad, a także innych elementów obudowy;
 • Wykonywania ścian oporowych;
 • Wzmacniania i uszczelnienia podłoża gruntowego pod rurociągami;
 • Wzmacniania gruntu pod nasypy kolejowe i drogowe;
 • Wykonywania robót palowych pod dowolne konstrukcje budowlane;
 • Wzmacniania skarp, tarasów i zboczy;
 • Wzmacniania podłoża fundamentów, w przypadku przebudowy budynków lub zmiany ich funkcji użytkowej;
 • Wzmacniania fundamentów obiektów mostowych (zarówno nowych, jak i istniejących).

 

Za pomocą iniekcji strumieniowej wykonywane są także ekrany przeciwfiltracyjne.