Wody Polskie kompleksowo zajmą się ochroną Częstochowy przed powodzią – obiecał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Jeszcze do końca 2018 r. mają zostać zrealizowane zadania dotyczące rejonu ujścia kanału Kucelinka do Warty, obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Wartość tych działań szacowana jest na około 2 mln zł. Pozostałe elementy inwestycji realizowane mają być do końca 2021 r.


Szef resortu zauważył, że rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka jest jedynie elementem kompleksowego planu zabezpieczenia miasta przed ryzykiem wystąpienia powodzi. Przebudowane, nadbudowane i rozbudowane zostaną też wały przeciwpowodziowe Warty w Częstochowie, o długości 5,2 km. Korona wałów zostanie podwyższona i uszczelniona, a ich korpus zostanie zagęszczony. Łączy koszt realizacji tego zadania wyniesie 7 mln 188 tys. zł – wyjaśniły Wody Polskie. Do tej pory udało się zrealizować 60% tej inwestycji (jej wartość około 4 mln 190 tys. zł). Prace mają zakończyć się przed styczniem 2020 r.

Projekty dotyczące przebudowy, rozbudowy, nadbudowy całego obwałowania dorzecza Warty w obszarze Częstochowy mają kosztować łącznie nawet około 50 mln zł.

Przeczytaj także: Umowa na budowę śluzy Guzianka II