Pod koniec grudnia 2018 r. doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granicy dz. 6/25 AM16, obręb Stare Miasto)” poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO–WOD” sp. z o.o. i „NAVIGA–STAL” sp. z o.o.

W harmonogramie przewidziane są trzy etapy realizacji prac:

  • zabezpieczenie nabrzeża na odcinku zawalonym oraz zagrożonym zawaleniem,
  • odbudowa nabrzeża na całej długości od mostu Dmowskiego do terenu stoczni,
  • odbudowa tzw. estakady (zgodnie z decyzją miejskiego konserwatora zabytków na pozostawienie nabrzeża w gminnej ewidencji zabytków).

Gwarancja na zrealizowane prace ze strony wykonawcy wynosi 48 miesięcy i będzie liczona od podpisania protokołu zakończenia robót budowlanych. Roboty budowlane mają zakończyć się w październiku 2020 r.

Przeczytaj także: Przekop Mierzei Wiślanej: są odwołania