Zbiornik zajmie 1704 ha powierzchni. W minionym roku opracowano operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz, jak poinformowano, wykonano ustalenie linii brzegowej działek zajętych wodą płynącą rzeką. Z kolei w tym roku zabezpieczono 802 tys. zł: środki zostaną wydane na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Ponadto wykupiono 2/3 gruntów oraz, już w 2015 r., uzyskano prawomocną decyzję środowiskową.


Zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie ma pełnić dwie funkcje: chronić południową Wielkopolskę przed ewentualną powodzią oraz zabezpieczyć tereny w zlewni zbiornika i poniżej zapory przed skutkami suszy. W 2018 r. susza rolnicza na terenie woj. wielkopolskiego dotknęła ponad 53 tys. gospodarstw rolnych. Straty oszacowano na niemal 1,2 mld zł. Zalew ma powstać na terenie powiatów kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego oraz gmin: Sieroszewice, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Kraszewice i Grabów nad Prosną.

Jak podają na swojej stronie Wody Polskie, zlokalizowany będzie w woj. wielkopolskim, na obszarze, na którym występują największe deficyty wody. Głównym zadaniem zbiornika będzie zmagazynowanie blisko 50 mln m3 oraz przechwytywanie fal powodziowych. Z kolei w komunikacie poinformowano, że realizacja planów zależna jest od terminu uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych oraz pozyskania łącznie 1,8 tys. ha gruntu.

Budowa tego zbiornika planowana jest od wielu lat, natomiast ostatnio wpisana została do zadań w ramach opracowywanego obecnie pierwszego w Polsce kompleksowego planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Przeczytaj także: Susza dotyka 38% terenów rolnych i leśnych w Polsce. Co z tym zrobić?