Wykonawca tej jednej z największych w kraju inwestycji przeciwpowodziowych (konsorcjum firm Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A.) zakończył realizację kluczowych prac na poszczególnych frontach robót.

W toku prowadzonych działań inwestycyjnych powstałą budowla przelewowo-spustowa, przeprowadzono też próby technologiczne. Ukończono także upust do Odry Miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość – informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie. Wykonano także konieczny dla funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Korpusy zapór przygotowano do piętrzenia, wykonując m.in. korpus statyczny zapór, przesłony przeciwfiltracyjne podłoża, przypory z gruntów spoistych. Powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną.

Zakres wykonanych prac wskazuje jednoznacznie, iż zbiornik współpracujący z pobliskim polderem Buków jest w stanie piętrzyć wodę, co oznacza, że jest gotowy do przyjęcia i „ścięcia” fali powodziowej.

Urzeczywistnieniem staje się fakt, iż po latach realizacji tej niekwestionowanie niezbędnej i koniecznej inwestycji dla bezpieczeństwa powodziowego kraju, tym samym nieodzownej dla bezpieczeństwa mieszkańców w dorzeczu Odry, zacznie ona spełniać swoją rolę. Z chwilą nadejścia fali powodziowej raciborski polder będzie piętrzył wodę, chroniąc zdrowie i dobytek mieszkańców miast i miejscowości od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław – stwierdza Łukasz Lange, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 29 maja br. Do tego czasu zostanie uporządkowany obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach zbiornika.

Pojemność obiektu to 185 mln m3, a powierzchnia polderu to ponad 26 km2. Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2.

Zbiornik zaprojektowano jako suchy, co oznacza, że będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi (ma zacząć działać przy wartości przepływu wody w Odrze powyżej 1210 m³/s). W przyszłości będzie mógł zostać przekształcony w zbiornik mokry i spełniać większą liczbę funkcji, niż tylko zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Naszą intencją jest, aby zbiornik Racibórz Dolny w przyszłości pełnił także funkcję retencyjną, rekreacyjną, gospodarczą, energetyczną oraz żeglugową, co wpisuje się w rządową strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych – tłumaczył w ubiegłym roku Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Budowa jest finansowana z budżetu państwa (532,5 mln zł), ale większa część środków pochodzi jednak z Banku Rozwoju Rady Europy (457,4 mln zł) oraz Funduszu Spójności (417 mln zł), a także Banku Światowego (109,6 mln zł) oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (41,6 mln zł).

Przeczytaj także: Przekop Mierzei Wiślanej: minister tłumaczy wzrost kosztów