• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

XIX Seminarium Geotechnika dla Inżynierów

Opublikowano: 19-03-2020 Źródło: inzynieria.com
Autor Wojciech Kwinta
Wojciech Kwinta
inzynieria.com

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) wraz z Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) już po raz 19. zaprosił do Warszawy na seminarium „Geotechnika dla Inżynierów. Wzmacnianie Podłoża i Fundamentowanie”


XIX Seminarium Geotechnika dla Inżynierów. Fot. IBDiM XIX Seminarium Geotechnika dla Inżynierów. Fot. IBDiM

Tegoroczne seminarium było kontynuacją corocznie organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i wykonywania głębokich wykopów. Tradycyjnie i licznie (215 uczestników) wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich etapów procesu inwestycyjnego: projektanci, wykonawcy i inwestorzy, a także pracownicy administracji.

Seminarium otworzył referat Krzysztofa Grzegorzewicza, stanowiący zestawienie realizacji, w których autor uczestniczył podczas niemal sześćdziesięcioletniej kariery zawodowej. Przedstawiono w nim trudne projekty geotechniczne, zrealizowane z sukcesem.

Edyta Majer, Adam Roguski, Alicja Grabowska i Aleksandra Łukawska zajęli się problemami oznaczania i klasyfikowania gruntów według Eurokodu 7. Wprowadzenie Eurokodu (w tym norm ISO) do katalogu Polskich Norm spowodowało, że kilka zamieszczonych w nich norm zostało wycofanych, jednak nie ma zakazu ich stosowania. Taki obowiązek może nałożyć tylko umowa lub kontrakt między stronami.

Marcin Bliniak, Karolina Trybocka, Ewa Iwanicka, Jacek Klepaczka, Paweł Szypulski i Maciej Adamiec omówili rolę uzupełniających badań geotechnicznych w projektowaniu wzmocnienia podłoża gruntowego, wskazując, że są one potrzebne ze względu na zbyt małą ich liczbę lub niedostateczną jakość badań przeprowadzonych przez inwestora lub wykonawcę. Badania uzupełniające wykonuje się przed etapem wykonawstwa, zanim będzie za późno. Autorzy przedstawili przykłady inwestycji, w przypadku których badania wpłynęły na rozwiązania projektowe.

XIX Seminarium Geotechnika dla Inżynierów. Fot. IBDiM

XIX Seminarium Geotechnika dla Inżynierów. Fot. IBDiM

Takie zagadnienia, jak wykorzystanie modelowania numerycznego w projektowaniu wzmocnienia gruntu w technologii CDMM stają się ważne ze względu na rozwój ciągłych ścian w technologii wgłębnego mieszania. Referat Łukasza Wackowskiego i Andrzeja Kruczka dotyczył wzmocnienia podłoża, fundamentów i monitoringu obiektów sakralnych, które po kilkusetletniej eksploatacji zwykle wymagają specjalistycznych zabiegów geotechnicznych. Odmienne podejście zaprezentował Sławomir Dekert, który zamiast wzmocnień proponuje zmniejszenie obciążeń, o czym mówił w referacie pt. „Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych jako lekkie nasypy odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie”.

Bardzo ważny był również referat o bezpiecznym w wykonywaniu robót geotechnicznych w myśl wydanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie „Wytycznych BHP – platforma robocza – wykonanie i eksploatacja”. Porozumienie to wynika z inicjatywy generalnych wykonawców i ma prowadzić do ograniczenia liczby wypadków na budowach poprzez kulturę bezpieczeństwa, a także uświadamianie zagrożeń i zapobieganie ryzykom. Wytyczne to minimum wymagań dla zapewnienia wykonania i eksploatacji platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

Seminarium odbyło się 5 marca 2020 r. w Warszawie.

Już dziś zapraszamy na jubileuszową edycję seminarium – 11 marca 2021 r., którego patronem medialnym ponownie będzie czasopismo „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.