Związane z zabezpieczeniem wykopu roboty przy ul. Horodelskiej w Bydgoszczy podzielono na dwa etapy. W obu przypadkach zdecydowano się powierzyć je firmie Gollwitzer Polska. Zakończone w marcu br. prace, jak poinformowała spółka, polegały na: podwiercaniu wiertnicą VDW w orurowaniu, zabudowie stalowych grodzic o długości od 6 do 8 m (ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłota wysokoczęstotliwościowego bezrezonansowego) oraz monitoringu drgań sąsiedniej zabudowy.

Wykonawca podał też, że długość grodzic została dobrana ze względu na konieczność wykonania szczelnej przesłony oraz ze względów statycznych.

Przeczytaj także: Warszawa – ściany szczelinowe na budowie Rotunda Dynasy