W związku z aktualnym wezbraniem opadowym na Wiśle, na Zbiorniku Wodnym Włocławek rozpoczęto procedurę spracowywania rzędnej piętrzenia do poziomu 56,50 m n.p.m. Operacja polega na uprzedzającym zwiększeniu odpływu ze zbiornika, celem obniżenia rzędnej wody w zbiorniku i przygotowania go na przejęcie zwiększonej ilości wód wezbraniowych – podano w komunikacie.

Działania te są zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcją gospodarowania wodą. Służą zwiększeniu bezpieczeństwa powodziowego na Wiśle.

Stopień wodny we Włocławku powstał w latach 1962–1970. Był pierwszym zbudowanym stopniem planowanej Kaskady Dolnej Wisły. Tworzą go śluza żeglugowa z awanportami, jaz, zapora ziemna czołowa, próg stabilizujący dolne stanowisko jazu, zapora awaryjna, zapory boczne z ośmioma pompowniami (odprowadzają one wody melioracyjne z 2830 ha) oraz przepławka dla ryb. Funkcjonuje tam również elektrownia wodna o mocy instalowanej 160,2 MW, produkująca w ciągu roku 739 GWh/a, w której działa sześć hydrozespołów.

Zbiornik Włocławek ma natomiast 370 mln m3 pojemności i zajmuje powierzchnię 75 km2. Średnia szerokość wynosi 1,2 km, a maksymalna – 3 km; średnia głębokość to 5,5 m (maksymalna – 15 m). Jest największym zbiornikiem w centralnej Polsce, ma charakter przepływowy. Niżej położone tereny na jego lewym brzegu chronione są ziemnymi zaporami bocznymi – ich długość to około 30 km, natomiast wały przeciwpowodziowe znajdują się powyżej zbiornika, po obu stronach rzeki.

Przeczytaj także: Decyzja środowiskowa dla stopnia wodnego Siarzewo uchylona