W trakcie wydarzenia, co było nowością, zaplanowano trzy debaty. Dotyczyły budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego oraz budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Inna z nowości to pokazy technologii oraz sprzętu.

Poniżej zapis tekstowej relacji LIVE.

Geoinżynieria w Budownictwie 2021 [RELACJA]
12:35

Koniec debaty, a tym samym XI Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie. Do zobaczenia za rok

12:34

Rafał Sieńko: często niska jakość badań geotechnicznych wynika z tego, że są wykonywane przez geologów

12:30

Radosław Preiss: koszty badań geotechnicznych nie przewracają biznesplanu

12:24

Rafał Sieńko: z monitoringiem mam do czynienia od kilkunastu lat; to była praca od podstaw; bariera finansowa powoduje, że jeśli ktoś może nie wykonać monitoringu, nie jest to wymagane prawem, to nie wykonuje

12:13

Druga porcja zdjęć z debaty (fot. Quality Studio)

11:58

Zdjęcia z debaty (fot. Quality Studio)

11:49

Łukasz Jaroń: kluczowy dla geotechniki jest rozwój cyfryzacji; to kwestia, którą szczególnie powinniśmy rozwijać

11:43

Rafał Sieńko: większość projektantów konstrukcji nie doszkala się; powinny być jednostki sprawdzające dokumentację projektową przed wydaniem pozwolenia na budowę

11:42

Radosław Preiss: dobre praktyki są miedzy poszczególnymi uczestnikami inwestycji, a brakuje tylko uwspólnienia

11:36

Łukasz Jaroń: ostatnie zmiany w prawie budowlanym są trochę niespójnie z rozporządzeniami

11:33

Rozpoczęła się debata. Prowadzą ją Mariusz Leszczyński (Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym) oraz Jędrzej Wierzbicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Udział biorą: Łukasz Jaroń (Warbud S.A.), Radosław Preiss (Doraco sp. z o.o.), Rafał Sieńko (Politechnika Krakowska)

11:11

Trwa przerwa kawowa

10:58

Rozpoczął się pokaz firmy Metris: monitoring konstrukcji – możliwości pomiarowe

10:48

Rafał Sieńko: przed rozpoczęciem prac na naszej budowie istotna jest inwentaryzacja stanu obiektów sąsiednich

10:43

Rafał Sieńko: skoro nie ma uniwersalnej techniki, znaczy to, że powinniśmy znać ich jak najwięcej

10:41

Rafał Sieńko: nie ma uniwersalnej techniki pomiarowej; technikę dobiera się do konkretnego obiektu

10:36

Rafał Sieńko: monitoring to nie są same pomiary; pomiary to dopiero początek, one muszą być interpretowane

10:34

Referat dotyczy dobrych praktyk w monitorowaniu konstrukcji geotechnicznych

10:33

Wystąpienie zaczął dr inż. Rafał Sieńko z Politechniki Krakowskiej

10:17

Witold Bogusz: ważne jest przeprowadzenie analiz wstecznych, aby kalibrować nasze modele obliczeniowe

10:15

Witold Bogusz: duże problemy stwarzają oddziaływania statyczne; w przypadku geotechniki zawsze rozpoczynamy od rozpoznania podłoża

10:14

Dotyczy problematyki posadawiania obiektów budownictwa kubaturowego w kontekście wymagań stanów granicznych użytkowalności

10:14

Referat wygłaszany jest online

10:14

Kolejny prelegent to Witold Bogusz z Instytutu Techniki Budowlanej (Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki)

10:13

Jędrzej Wierzbicki: niekiedy proste badanie, jak wizja terenowa, prowadzi do ważnych informacji

10:09

Jędrzej Wierzbicki: powinniśmy kontrolować jakość próbek

10:08

Jędrzej Wierzbicki: trzeba pamiętać, że warunki hydrogeologiczne mogą zmieniać się w czasie

10:06

Jędrzej Wierzbicki: kontrola jakości to w naszym kraju niestety sprawa bagatelizowana

10:04

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

09:59

Jędrzej Wierzbicki: w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej powinniśmy w odpowiedni sposób rozpoznać podłoże gruntowe

09:57

Jędrzej Wierzbicki: specyficznym problemem są relacje inwestor–projektant

09:56

Jędrzej Wierzbicki: specyfiką budownictwa kubaturowego jest różnorodność konstrukcji przekazujących różne obciążenia

09:53

Wystąpienie dotyczy dobrych praktyk i złych nawyków w badaniach podłoża w budownictwie kubaturowym

09:52

Jako pierwszy występuje dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09:50

Dzień dobry w czwartek, już za kilka chwil rozpoczną się wykłady w ramach trzeciego dnia XI konferencji GwB 2021. Dzisiejsza sesja dotyczy budownictwa kubaturowego

17:38

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

17:38

Początek czwartkowych obrad o godz. 9.45

17:38

Wieczorem uroczysta gala i rozdanie nagród TYTAN 2021

17:37

Koniec debaty. Zobacz zdjęcia (fot. Quality Studio)

17:35

Krzysztof Migdał: odbiory końcowe wymagają czasu i przewidzenia tego, że mogą być nie do końca korzystne, co wydłuża proces inwestycyjny

17:32

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

17:24

Michał Siejda: spotkałem się z kontraktem publicznym, gdzie była premia za wcześniejsze zakończenie prac

17:18

Bartosz Czerw: w ramach komercyjnych inwestycji w zasadzie wchodzimy na gotowe, w przypadku inwestycji publicznych musimy wykonać projekt, dlatego bardzo trudno oszacować czas na sprawy formalne, jak decyzja ZRID

17:13

Krzysztof Migdał: z poziomu podatnika podstawową rzeczą jest zrealizowanie zamówienia

17:07

Iwo Wituła: jeżeli dany produkt jest lepszy niż tradycyjne rozwiązanie, to inwestorzy czy wykonawcy dają się przekonać do zastosowania

17:02

Artur Gaszewski: jesteśmy chyba najbardziej otwartym krajem na nowości, przynajmniej w branży geotechnicznej

16:51

Krzysztof Migdał: sytuacja w przypadku kontraktu „buduj” jest prosta; w przypadku „zaprojektuj i wybuduj” jest dużo bardziej złożona – odpowiedzialność za badania geologiczne spoczywa na wykonawcy, to obszar ryzyka wykonawcy

16:50

Bartosz Czerw: jakość dokumentacji, którą pozyskujemy od zamawiających czy podwykonawców, nie zawsze jest na najwyższym poziomie

16:46

Robert Sołtysik: doświadczeni generalni wykonawcy realizują swoje dodatkowe badania, żeby wyrobić sobie ewentualną przewagę konkurencyjną już na etapie przetargu; żeby wybudować z dużym okresem gwarancyjnym, musi być dobrze wykonane rozpoznanie gruntowe

16:43

Artur Gaszewski: generalni wykonawcy największe ryzyko widzą w warunkach gruntowych, opóźnienia to problem nie tylko polski, ale międzynarodowy

16:38

Zaczęła się debata

14:59

Po godz. 16.30, na zakończenie tej sesji, rozpocznie się debata. Poprowadzą ją Monika Socha-Kośmider (Wydawnictwo INŻYNIERIA) oraz dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska), a udział wezmą: Bartosz Czerw (Mota-Engil Central Europe), Artur Gaszewski (Keller Polska), Joanna Gliniecka-Konieczna (Minova), Krzysztof Migdał (Trasa Łagiewnicka), Ryszard Odziomek (Nector), Kacper Pilarczyk (SGPR), Michał Siejda (SIDiR), Robert Sołtysik (Soley), Iwo Wituła (Griltex Polska), Radosław Włodarski (Leca)

14:50

Firma DAF jest Srebrnym, a Nector Złotym Sponsorem konferencji

14:48

Rozpoczynają się pokazy zewnętrzne firm DAF Trucks Polska sp. z o.o. oraz Nector sp. z o.o. Pokazy są poprzedzone prezentacjami. Firmę DAF w Tomaszowicach reprezentuje Zbigniew Kołodziejek, a Nector – Ryszard Odziomek

14:39

Jeszcze kilka zdjęć z GwB 2021 (fot. Quality Studio)

14:36

Najnowsze zdjęcia z Tomaszowic (fot. Quality Studio)

14:35

Firma Soley jest Sponsorem Srebrnym wydarzenia

14:34

Występuje Robert Sołtysik z firmy Soley sp. z o.o. Mówi o innowacyjnej technologii DLM (Double Linear Mixing) wzmocnienia nasypu kolejowego

14:22

Firma SGPR jest Sponsorem Srebrnym wydarzenia

14:21

Mówią o konsekwencjach zastosowania technologii FMCW i nowatorskiego systemu informatycznego w budowie georadaru nowej generacji

14:20

Kolejny wykład wygłaszają przedstawiciele firmy SGPR – dr Kacper Pilarczyk oraz dr hab. inż. Cezary Worek

14:08

Firma Griltex Polska jest Sponsorem Srebrnym wydarzenia

14:08

Pierwszy występuje Iwo Wituła z firmy Griltex Polska sp. z o.o. Wystąpienie dotyczy geokompozytów w infrastrukturze drogowej

14:07

Wznawiamy obrady

13:40

Trwa przerwa kawowa – do godz. 14.05

13:33

Firma Minova to Sponsor Złoty konferencji

13:32

Na scenie zjawiła się Joanna Gliniecka-Konieczna z firmy Minova. Porusza wątki związane ze strategicznym Korytarzem Transportowym Sunderland (SSTC) w Anglii

13:28

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

13:21

Radosław Włodarski: z mojego doświadczenia wynika, że wśród inwestorów kwestia związana ze wzmocnieniem podłoża często jest traktowana jako kukułcze jajo

13:19

Wystąpienie dotyczy zastosowania keramzytu w geotechnice i inżynierii drogowej

13:18

Firma Leca to Sponsor Złoty konferencji

13:18

Wystąpienie zaczyna Radosław Włodarski z firmy Leca

13:01

Przemysław Kluska mówi o wzmocnieniu podłoża pod nasypy drogowe – technologia kolumn żwirowych i betonowo-żwirowych z wymianą gruntu na wybranych przykładach

13:00

Firma Keller Polska to Sponsor Platynowy wydarzenia

13:00

Kolejny prelegent to Przemysław Kluska z firmy Keller Polska sp. z o.o.

12:56

Konferencja GwB – najnowsze zdjęcia (fot. Quality Studio)

12:49

Tomasz Godlewski: planując, miej na uwadze osiągnięcie celu, a nie tylko koszty

12:35

Tomasz Godlewski: w projektowaniu możemy dokonywać optymalizacji zmian, ale przy założeniu niezawodności tego rozwiązania

12:18

Temat wykładu: Złe decyzje a dobre praktyki, czyli praktyczne spojrzenie na problem identyfikacji i oceny ryzyka w projektowaniu geotechnicznym

12:17

Na początek wspólny wykład Piotra Rychlewskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) oraz dr. hab. inż. Tomasza Godlewskiego, prof. ITB (Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki)

12:15

Rusza druga część środowych obrad – budownictwo infrastrukturalne

11:42

Wznowienie wykładów o godz. 12.10

11:42

Trwa przerwa kawowa

11:39

Panel dyskusyjny (fot. Quality Studio)

11:37

Panel dyskusyjny (fot. Quality Studio)

11:26

Sławomir Płyś: jako wykonawcy robót przystępując do zadania oceniamy ryzyko; kiedy nie mamy możliwości wykonania badań – musimy coś założyć

11:23

Wojciech Pałczyński: weryfikacja dokumentacji powinna nastąpić przed zgłoszeniem jej do postępowania przetargowego

11:21

Wojciech Pałczyński: zdarza się, że dokumentacje wykonane w ramach inwestycji w formule „buduj” mają wiele wad; wykonawca robót już na placu budowy musi potem dokumentację aktualizować wspólnie z zamawiającym

11:19

Aleksandra Borecka: czas administracyjny gubi nas, trzeba przyspieszyć wszystkie procedury administracyjne

11:17

Sławomir Płyś: bardzo dobre rozpoznanie podłoża kosztuje czas i pieniądze

11:11

Małgorzata Sikora: dla mnie za duża jest dowolność interpretacyjna; za słabo mamy zakwalifikowane małe jazy czy stopnie

11:09

Michał Januszewski: dobre praktyki są w hydrotechnice morskiej; istnieją zalecenia do projektowania konstrukcji morskiej; w tym kierunku należy podążać; wiedza – wiedzą, ale każdy chce mieć dokument, do którego można się odnieść

11:06

Aleksandra Borecka: osoby, które wykonują analizy, powinny nam wskazać, jaki produkt potrzebują

11:05

Dawid Jasiński: całkowicie normalne jest, że przepisy i normy nie nadążają za technologiami, ale nie mogą to być dwa czy trzy kroki

10:52

Udział biorą: Aleksandra Borecka (AGH), Michał Januszewski (ArcelorMittal), Dawid Jasiński (Grupa Pietrucha), Dawid Kruk (Keller Polska), Wojciech Pałczyński (NDI), Sławomir Płyś (Keller Polska), Małgorzata Sikora (Wody Polskie), Daniel Strojek (GGT Solutions), Łukasz Then (PORR)

10:49

Panel prowadzą Paweł Popielski (Politechnika Warszawska) i Jarosław Rybak (Politechnika Wrocławska)

10:47

Zaczął się panel dyskusyjny – zabezpieczenia przeciwpowodziowe

10:40

Dawid Jasiński: tworzywa sztuczne są odpowiedzią na wyzwania, które niesie przed nami przyszłość

10:31

Dawid Jasiński: grodzice winylowe to alternatywa dla grodzic stalowych; są bardzo estetyczne, możemy je produkować w każdym możliwym kolorze

10:28

Dawid Jasiński mówi o innowacyjnych technologiach budowy ścian przeciwfiltracyjnych oraz uszczelnień połączeń sekcji ścian szczelinowych

10:27

Grupa Pietrucha to Sponsor Złoty konferencji

10:27

Rozpoczyna się wystąpienie Dawida Jasińskiego z Grupy Pietrucha

10:13

Daniel Strojek opowiada na przykładach budowy wałów przeciwpowodziowych, przebudowy kanałów Czarny Kanał i Racza Struga oraz zabezpieczenia przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

10:09

Daniel Strojek mówi o wykorzystaniu grodzic stalowych jako ekonomicznym i ekologicznym sposobie wykonywania zabezpieczeń przeciwpowodziowych

10:09

Firma GGT Solutions S.A. to Sponsor Złoty konferencji

10:08

Występ zaczyna Daniel Strojek z firmy GGT Solutions S.A.

 

10:05

Druga porcja środowych zdjęć (fot. Quality Studio)

09:49

Małgorzata Sikora: żadne urządzenie nie ochroni przed wodą niezwymiarowaną

09:48

Pora na wystąpienie Małgorzaty Sikory, dyrektor krakowskiego oddziału Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

09:47

Aleksandra Borecka: powódź trzeba zdefiniować od nowa

09:45

Aleksandra Borecka: jesteśmy w stanie wskazywać, gdzie zmienia się budowa geologiczna na terenach zalewowych

09:43

Pierwsze zdjęcia z drugiego dnia konferencji GwB 2021 (fot. Quality Studio)

09:40

Aleksandra Borecka: dużo łatwiej jest analizować badania geotechniczne dla gruntów naturalnych niż dla wałów

09:38

Aleksandra Borecka: nie jesteśmy w stanie budować wałów na każdą wodę

09:37

Aleksandra Borecka: powinniśmy wiedzieć, co, gdzie kiedyś się znajdowało

09:33

Aleksandra Borecka: dla ubezpieczycieli, jeżeli podejdą bardzo literalnie, powódź miejska nie jest powodzią – według definicji, która u nas występuje

09:30

Aleksandra Borecka: powodzie miejskie są charakterystyczne pod względem przepływu

09:26

Ten referat dotyczy systemów wspomagania decyzji w zagrożeniu powodziowym

09:26

Kolejny prelegent to dr inż. Aleksandra Borecka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

09:23

Paweł Popielski: badania i analizy powinny być prowadzone przez specjalistów; badania geotechniczne są niezbędne, powinny być poprzedzone badaniami geofizycznymi

09:20

POLECAMY nasz serwis specjalny ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE
 

 

09:15

Paweł Popielski: niebezpieczne jest opadanie wody w międzywalu; ważna jest lokalizacja miejsca, gdzie zmieniają się wektory prędkości

09:08

Paweł Popielski: wały przeciwpowodziowe pracują okresowo; wystarczy lokalna awaria i mamy powódź

09:05

Wykład zaczyna dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, z Politechniki Warszawskiej

08:45

Jako pierwszy wystąpi dziś dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW. Ekspert z Politechniki Warszawskiej wygłosi referat pt. Potrzeby badań podłoża i analiz numerycznych w kontekście projektowania oraz oceny stanu wałów przeciwpowodziowych

08:35

Dzień dobry, środa to drugi dzień XI Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie. Początek obrad już o godz. 9. Pierwsza sesja dotyczy zabezpieczeń przeciwpowodziowych

18:00

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

17:59

Koniec obrad w ramach pierwszego dnia XI Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie. Do zobaczenia w środę – początek wykładów o godz. 9

17:55

Michał Siejda: należy mieć na uwadze, że bardzo istotna jest szczegółowość badań geotechnicznych

17:54

Michał Siejda: geotechniczne warunki posadowienia cały czas są takie same jak do tej pory, mimo ostatniej nowelizacji prawa budowlanego

17:51

Michał Siejda: jedne z najważniejszych przyczyn sporów to wzrost kosztów realizacji inwestycji oraz odmienne warunki zastane na placu budowy

17:50

Michał Siejda mówi o sporach w branży budowlanej

17:49

Ostatni wtorkowy prelegent to Michał Siejda ze Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

17:47

Andrzej Truty: w przypadku badań trójosiowych powinniśmy mieć możliwość wglądu do dokumentacji fotograficznej próbek przed i po badaniu

17:41

Wystąpienie prof. Andrzeja Trutego dotyczy współczesnych możliwości oraz wymagań w kontekście badań podłoża

17:26

Pora na wystąpienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Trutego z Politechniki Krakowskiej. Mówi o modelowaniu MES w kontekście współpracy konstrukcji z podłożem

17:17

Marek Salamak: BIM to usprawnienie procesów na budowie, a także zarządzenie gotowymi obiektami; wreszcie możemy symulować nie tylko obiekty, a również procesy budowlane

17:16

Marek Salamak: BIM to jedno z najbardziej obiecujących osiągnięć w budownictwie; cyfryzacja to pierwszy krok w kierunku robotyzacji budownictwa

17:13

Marek Salamak: w najbardziej rozwiniętych krajach świata obowiązkowy jest BIM; pytanie, czy powinniśmy to stosować w polskich zamówieniach publicznych

17:11

Marek Salamak: nie możemy zamykać się na rozwój technologii; budownictwo musi odejść od papierowej dokumentacji na rzecz cyfrowego obiegu; podobnie zrobiły inne gałęzie przemysłu

17:07

Marek Salamak: od wielu lat obserwujemy proces cyfryzacji naszego życia; pandemia to tylko przyspieszyła

17:04

Kolejny prelegent to dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ, z Politechniki Śląskiej. Mówi o cyfrowych wyzwaniach w budownictwie

16:59

Michał Januszewski: nie ma reguły, ile razy można grodzice wykorzystać, w zależności od warunków nawet 10 razy 

16:52

Michał Januszewski: mamy wszelkie narzędzia, żeby móc optymalnie projektować

16:50

Michał Januszewski: świat rozwija się w zastraszającym tempie, wozimy nawet najmniejsze rzeczy z drugiego końca świata; dla miast wyzwaniem jest ukrycie infrastruktury pod ziemią

16:48

Michał Januszewski mówi o wyzwaniach w geotechnice w XXI w.

16:47

ArcelorMittal to Generalny Sponsor konferencji

16:46

Jako drugi wystąpi Michał Januszewski, dyrektor działu grodzic firmy ArcelorMittal

16:45

Koniec pierwszego wykładu

16:44

Mariusz Leszczyński: grunt zadziała tak, jak mówią prawa fizyki, a nie jakiś kontrakt

16:43

Mariusz Leszczyński: nie bójmy się powiedzieć, jeżeli mamy jakieś wymagania, żeby potem nie pokazywać, co poszło nie tak

16:38

Jarosław Rybak: nadzór sprawdza zgodność z projektem

16:36

Jarosław Rybak: dobrze, jeżeli na budowie mamy możliwość aktywnego działania

16:33

Ponownie kilka zdjęć z konferencji GwB 2021 (fot. Quality Studio)

16:30

Jarosław Rybak: badania laboratoryjne dają górne oszacowanie wytrzymałości i sztywności

16:26

Jarosław Rybak: jako inżynierowie musimy wiedzieć, po jakim czasie dana informacja jest dla nas wiarygodna

16:20

Nowa porcja zdjęć z konferencji GwB 2021 (fot. Quality Studio)

16:17

Mariusz Leszczyński: projekty geotechniczne to nie jest etap dokumentowania badań

16:15

Mariusz Leszczyński: chciałbym przypomnieć o rozporządzeniu, które warunkuje, że od 1 stycznia nie mamy prawa projektować na czymś innym niż Eurokody

16:14

Mariusz Leszczyński: mamy nowe normy do robót ziemnych

16:11

Kolejne zdjęcia z konferencji GwB 2021 (fot. Quality Studio)

16:07

Mariusz Leszczyński: dokumentacja z badań bardzo często powstaje w ogóle bez udziału projektanta, a to projektant powinien wszystko determinować

16:00

POLECAMY nasz serwis specjalny ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE
 

 

15:52

Jarosław Rybak: warto patrzeć, gdzie otwory badawcze są rozmieszczone

15:47

Zdjęcia uczestników konferencji GwB 2021 (fot. Quality Studio)

 

 

15:37

Mariusz Leszczyński: musimy pamiętać, że nasz moduł jest funkcją stanu naprężenia i odkształcenia; bardzo często w projektowaniu o tym zapominamy

15:32

Mariusz Leszczyński: jeżeli chodzi o wzory do interpretacji CPT, to wiele z nich powstało dla określonych rodzajów gruntów; ma bardzo wąski zakres stosowalności

15:28

Mariusz Leszczyński: sondowanie CPT – mamy tysiące wzorów, możemy policzyć tysiące parametrów

15:23

Jarosław Rybak: ważne, żeby projektant umiał robić coś samodzielnie, nie może być osobą, która tylko coś podzleca

15:20

Mariusz Leszczyński: od wielu, wielu lat w naszej branży występuje rozwój, rola geotechniki staje się coraz bardziej istotna

15:13

Zaczyna się wspólny wykład dr. inż. Jarosława Rybaka (Politechnika Wrocławska) oraz Mariusza Leszczyńskiego (Komitet KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Obaj prelegenci powiedzą m.in. o tym, jaka jest jakość rozpoznania geotechnicznego na średniej i małej wielkości projektach w Polsce

15:11

Konferencję prowadzi Dorota Rojek-Koryzna

15:11

Monika Socha-Kośmider: Życzę owocnych obrad

15:03

Monika Socha-Kośmider: Zachęcam do czynnego uczestnictwa w konferencji. Cieszę się, możemy zobaczyć się zarówno na miejscu w Tomaszowicach, jak i online

15:02

Konferencję otwiera jej przewodnicząca Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o.

15:02

Zaczynamy!

14:38

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

14:30

Początek obrad już o godz. 15

14:09

Zapraszamy do lektury relacji z poprzedniej konferencji GwB TUTAJ

14:07

Dzień dobry, obecnie trwa rejestrowanie uczestników