• Na Zalewie Szczecińskim powstały dwie sztuczne wyspy
  • Celem inwestycji jest zwiększenie zanurzenia statków
  • Pracowano na odcinku toru Świnoujście–Szczecin o długości 62 km

Długa historia pogłębiania toru

Tor wodny Świnoujście–Szczecin, o długości 67 km, łączy port w Szczecinie z otwartym morzem (Zatoką Pomorską). Powstał pod koniec XIX w. Wtedy głębokość wynosiła 6 m. Wraz z rozwojem żeglugi tor pogłębiano – najpierw było to 8 m, kilka lat przed wybuchem II wojny światowej 9,5 m, a potem 10,5 m. Na przełomie XX i XXI w. okazało się, że potrzebna jest ponowna modernizacja. Tym razem głównym celem było pogłębienie toru do 12,5 m.

Projekt podzielono na trzy etapy. W ramach pierwszego, w latach 2001–2004, do głębokości 12,5 m dostosowano umocnienia brzegowe Kanału Piastowskiego (od km 13 do km 16), prowadzono też przebudowę falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński oraz umocnień (od km 13,015 do km 16,034 strona wschodnia; od km 12,950 do km 16,178 strona zachodnia).

Drugi etap (lata 2009–2015) polegał na dostosowaniu umocnień kanałów Piastowskiego i Mielińskiego (od km 5 do km 13) oraz przebudowie i budowie umocnień Piastowskiego (od km 13,015 do km 9,000 strona wschodnia; od km 12,950 do km 9,000 strona zachodnia). Prowadzono też przebudowę i budowę umocnień Kanału Mielińskiego (od km 9,000 do km 5,043 strona zachodnia; od km 9,000 do km 5,400 strona wschodnia).

Zakończone aktualnie roboty były trzecim etapem. Dotyczyły odcinka toru Świnoujście–Szczecin o długości 62 km. Wydobyto 23 mln m3 urobku. Wartość tej inwestycji wyniosła 1,4 mld zł.

Szczecin–Świnoujście: co zostało zrobione?

Umowę („projektuj i buduj”) z wykonawcą podpisano we wrześniu 2018 r. Zadanie polegało na pogłębieniu toru do 12,5 m i poszerzeniu go w dnie – do 100 m na prostych fragmentach, a m.in. na łukach do 110–130 m.

Poza głównymi robotami pogłębiarskimi przeprowadzono także wiele pojedynczych zadań. W planie była np. budowa mijanek, regulacja skarp brzegowych, wykonanie umocnienia podwodnych skarp przy nabrzeżach oraz przy obrotnicy Orli Przesmyk, pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków.

Na Zalewie Szczecińskim powstały dwie sztuczne wyspy. Zostały zbudowane z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych na torze. Jedną zaplanowano na 22, a drugą na 28 km toru. Powierzchnia wyspy oznaczonej w dokumentacji jako W22 to 123 ha, średnica 1250 m, a średnia wysokość 5 m. W przypadku W28 to odpowiednio: 250 ha, 1780 m, 5 m.


Wszystko to ma pozwolić na bezpieczną nawigację jednostek o zanurzeniu do 11,05 m i o długości 210-215 m. Do tego nie trzeba będzie ich przeładowywać w Świnoujściu przed dalszą drogą do portu w Szczecinie. W efekcie statek, który do tej pory wpływał do portu w Szczecinie z około 20 tys. tonami towarów, po pogłębieniu toru będzie mógł dotrzeć tam z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim

  • powierzchnia: W22 – 123 ha, W28 – 250 ha
  • średnica: W22 – 1250 m, W28 – 1780 m
  • średnia wysokość: W22 i W28 – 5 m
  • pojemność: łącznie 40 mln3.

Zobacz nasz serwis specjalny PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ