Trudno sobie wyobrazić, że tak, zdawałoby się, spokojna rzeczka, może dokonać takich spustoszeń – mówił Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego, dokonując symbolicznego otwarcia zbiornika. – Kolejnym ważnym przedsięwzięciem powinno być doprowadzenie kanalizacji, tak by Troia prowadziła wody II klasy czystości – zapowiedział. Troia ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu ma charakter rzeki podgórskiej. Poniżej zbiornika przebiega przez miejscowości Włodzienin, Wojnowice, Nowa Cerekwia, Kozłówka i Kietrz. Zabudowania w nich zlokalizowane są blisko koryta rzeki. Bywały lata, gdy dochodziło do zalania domostw i ogromnych strat materialnych.

Po uruchomieniu zbiornika nastąpi redukcja fali powodziowej o co najmniej 25 procent i przesunięcie fali kulminacyjnej o 16 godzin. Dzięki temu rzeka będzie mogła bezpiecznie przejść korytem przez tereny zabudowane gmin Branice i Kietrz. Ale funkcja przeciwpowodziowa, to nie jedyna korzyść z posiadanego zbiornika. Zebranie w nim 4 mln metrów sześciennych wody pozwoli na wykorzystanie jej do nawadniania użytków rolnych. Do dyspozycji rolników będzie około 1,5 mln metrów sześciennych, dzięki którym można nawodnić około 700 hektarów użytków o bardzo dobrych glebach, choć dotąd ubogich okresowo w wodę.