Zakres remontu każdej zapory obejmował oczyszczenie terenu, odsłonięcie i skucie zniszczonych betonów skrzydełek, niecki wypadowej oraz gurtu kończącego. Roboty wykonywano „na sucho”, stosując grodzę i bypass, co pozwoliło zachować stały przepływ wód potoku.

Wody Polskie poinformowały, że efektem będzie prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego.

Przeczytaj także: Wody Polskie. Umowa na kluczowe dokumenty