Zbiornik Gołuchów ma 2,8 km długości, jego średnia szerokość to 200–250 m. Maksymalna głębokość wynosi 7 m, a średnia 2,7 m. Charakteryzuje się pojemnością maksymalną na poziomie 1,4 mln m3. Został utworzony poprzez budowę zapory o długości 304 m (do tego 6,5 m szerokości oraz 7,5 m wysokości korony). Znajduje się 12 km od Pleszewa i 15 km od Kalisza, pełniąc funkcje rekreacyjne i pomocnicze retencyjne.

Planowane prace obejmować będą wzmocnienie gruntu:

  • w korpusie zapory (jet-grouting, otwory iniekcyjne do 8 m)
  • pod płytami (jet-grouting, otwory iniekcyjne do 1,5 m).

Konieczność przeprowadzenia tych robót jest związana z decyzją nakazową wojewódzkiego nadzoru budowlanego.

Szansę na otrzymanie tego zamówienia mają tylko takie firmy, które wykażą m.in., że w trakcie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonały co najmniej dwie roboty polegające na budowie/odbudowie/rozbudowie/ przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych, w tym przynajmniej jedną na kwotę minimum 0,9 mln zł.

W przetargu wpłynęło dziewięć propozycji, a zaoferowane kwoty wahają się od 4,3 mln zł do 10,4 mln zł. Na całe zadanie (zakres podstawowy i opcjonalny) inwestor przygotował 6,8 mln zł (dwa razy po 3,4 mln zł). We wszystkie propozycje wpisano pięć lat okresu gwarancji. 

Przeczytaj takze:Elbląg. Budowa zbiornika na Srebrnym Potoku. Ponowna zmiana terminu