Remediacja to czynności, jakie podejmuje się w celu zmniejszenia lub usunięcia z gleby, ziemi i wód gruntowych niebezpiecznych substancji, a także z uwagi na potrzebę kontrolowania oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się. W przypadku inwestycji w Gdańsku stwierdzono zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Po analizach zdecydowano się na wymianę skażonego gruntu.

Prace rozpoczęto w lutym tego roku, a obecnie odbywa się:

  • wydobywanie i wywóz zanieczyszczonego gruntu
  • sczerpywanie ze zwierciadła wody gruntowej w wykopie produktu ropopochodnego w stanie ciekłym
  • wykonywanie pionowej bariery uszczelniającej (metoda iniekcyjna).

Obszar, na którym prowadzona jest remediacja, ma 4,5 ha powierzchni. Działka należy do miasta, jest objęta ochroną konserwatorską. Oczyszczenie terenu po bazie paliwowej CPN i późniejsze urządzenie na nim terenów rekreacyjnych jest elementem programu rewitalizacji Nowego Portu.

Prace pochłoną 4,7 mln zł, a przez okres trzech lat po ich zakończeniu wykonawca będzie prowadzić monitoring poremediacyjny.

Przeczytaj także: W Porcie Szczecin otwarto nowe nabrzeże