Celem Konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętego obszaru działań związanych ze strategią rozwoju gospodarki wodnej dotyczącej m.in. nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, zrównoważonych, dostępnych powszechnie i wysokiej jakości usług wodno-sanitarnych czy technologii i technik recyklingu wód zużytych i redukcję zanieczyszczeń.

Jednym z tematów wiodących konferencji będzie Retencja wód w skali makro i mikro.

Konferencja jest też okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: Elżbiety Nachlik, byłej Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, byłej Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Mieczysława Góry, byłego Członka Zarządu, byłego Dyrektora Technicznego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie oraz Tadeusza Łagosza, byłego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dążeniem organizatorów jest, aby konferencja HYDROINŻYNIERIA I BEZPIECZEŃSTWO WODNE stała się pomostem do merytorycznej współpracy świata nauki, przedsiębiorstw branżowych i jednostek administracji publicznej.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej http://gigw.pl/hibw-konferencja-2024.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje portal inzynieria.com.