Trwa realizacja ważnego programu „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”. Jego celem jest wdrożenie działań prośrodowiskowych w rejonie stopnia wodnego Malczyce – na odcinku poniżej (Odrze swobodnie płynącej) i powyżej – w stronę stopnia wodnego Brzeg Dolny. Te prace zakończą się w 2026 r. Wtedy rozpoczną się roboty związane ze sterowaniem transportem rumowiska.

Dokarmianie Odry pozwoli trwale utrzymać poziom dna poniżej stopnia wodnego przez sztuczne dostarczanie rumowiska. Dno rzeki na odcinkach objętych erozją liniową zostanie podniesione. Operacja zakończy realizację całego zadania.

Wciąż realizowany program obejmuje utworzenie korytarzy migracyjnych dla zwierząt na prawym i lewym brzegu Odry, renaturyzację ujściowego odcinka rzeki Barłożnej z połączonym z nią rowem, a także połączenie starego koryta Odry z głównym. Na wysokości przepompowni w Rzeczycy powstaje dodatkowa przesłona przeciwfiltracyjna. Przebudowany będzie próg przeciwerozyjny na dolnym stanowisku stopnia wodnego Malczyce.

Miejscami na nowo kształtowane są brzegi Odry. Na prawym brzegu rzeki między Grodzanowem a Brzegiem Dolnym instalowana jest sieć piezometrów. Trwa modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki od Kobylnik do Głoski i mostu kolejowego w Brzegu Dolnym, a także prawobrzeżnego na odcinku około 4 km między miejscowościami Pogalewo Wielkie i Pysząca w stronę Brzegu Dolnego.

Przeczytaj także: 2,5 km falochronów w gdyńskim porcie. Znamy wykonawcę