PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”. Łączna wartość projektu to dokładnie 80,5 mln zł.

Realizacja tego projektu ma umożliwić utworzenie systemowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau oraz terenów powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego. Dzięki przeprowadzeniu prac zabezpieczonych zostanie ponad 11 tys. mieszkańców.

Dlaczego prace są konieczne? W tym rejonie zbiegają się zlewnie dwóch rzek, przez co tereny zamieszkałe, a także obszar Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, narażone są często na podtopienia. Rada Muzeum od kilku lat apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych.

Obecnie trwa sześć postępowań przetargowych, na m.in. budowę na Małej Wiśle i na potoku Pławianka pompowni wraz z nowym wałem, który zamknie zlewnię potoku, a także na rozbudowę istniejących wałów, m.in. na rzekach Wiśle i Sole. Zbiornik retencyjno-wyrównawczy na potoku Gromieckim oraz tamtejsza przepompownia zostaną zmodernizowane.

Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych planowane jest na przełomie bieżącego i kolejnego roku. Prace będą prowadzone maksymalnie do 2021 r., pod nadzorem budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym oraz archeologicznym. 

Przeczytaj także: Łatwiejsze zarządzanie ryzykiem powodziowym zapewni system informatyczny