• Inwestycja w zabezpieczenia przeciwpowodziowe za 76 mln zł wiąże się z wycięciem drzew na terenie prac
  • Miasto, w rozmowach z mieszkańcami, zapowiedziało ograniczenie zakresu wycinki
  • Problemem są 522 drzewa – 402 po stronie zachodniej i 120 po stronie wschodniej

Nie możemy sobie pozwolić na ryzyko opóźnienia projektu, moim obowiązkiem jest przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Musimy przestrzegać terminów, pod koniec tygodnia będziemy musieli rozpocząć prace. Ale zrobimy wszystko, co możemy, żeby ograniczyć wycinkę drzew – powiedział Rafał Trzaskowski.

Reprezentujący stronę społeczną architekt Marek Michałowski zapowiedział: przedstawiamy propozycję zmiany sposobu budowy zapory przeciwpowodziowej, która naszym zdaniem nie wpłynie znacząco na termin realizacji inwestycji, a jednocześnie pozwoli ocalić znaczną część przyrody w obszarze Natura 2000.

Propozycja ma zostać przeanalizowana przez inwestora, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID), który już zaproponował zmianę sposobu realizacji inwestycji po stronie zachodniej w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć zakres wycinki.

Inwestor zobowiązał wykonawcę, firmę Skanska (wyłonioną w przetargu) do zastosowania innej, niż wcześniej planowano, maszyny do budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Pozwoli to na znaczące zwężenie pasa robót – obszar potencjalnej wycinki zmniejszy się dzięki temu o ponad 4,5 tys. m2. Wykonawca zobowiązał się też do wykonania nasypu zabezpieczającego mur w taki sposób, by oszczędzić jak najwięcej drzew – czytamy w komunikacie warszawskiego magistratu.


Wcześniej zaproponowano też zmiany po wschodniej stronie inwestycji, które pozwolą zachować część drzew.

Według ZMID, z przeprowadzonej przez wykonawcę inwentaryzacji wynika, że z inwestycją kolidują 522 drzewa (402 po stronie zachodniej i 120 po stronie wschodniej).

Przypomnijmy, że 10 stycznia br. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w Warszawie podpisał z firmą Skanska umowę, w myśl której na około 2,2-kilometrowym odcinku ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie (od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie) zostaną wybudowane m.in. zapory przeciwpowodziowe. Jak informował ZMID - zakres prac obejmie budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły w postaci muru oporowego, roboty drogowe, budowę kładki pieszo-rowerowej nad kanałem w Porcie Praskim, sygnalizacji, oświetlenia, nasadzenia zieleni, przebudowę infrastruktury technicznej oraz roboty MPWiK.

Roboty o wartości 76 mln zł mają zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przeczytaj także: Warszawa: obie Pragi i Białołęka będą gotowe na wielką wodę