• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Żuławy Wiślane: ruszy budowa wrót sztormowych na Tudze

Opublikowano: 08-07-2020 (Aktualizacja: 09-07-2020) Źródło: PGW Wody Polskie
Autor Wojciech Kwinta
Wojciech Kwinta
inzynieria.com

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) podpisało umowę na budowę wrót sztormowych w ujściu Tugi do Szkarpawy. Tuga to rzeka na Żuławach Wiślanych (woj. pomorskie).


Lokalizacja wrót: ujście Tugi do Szkarpawy. Fot. PGW Wody Polskie Lokalizacja wrót: ujście Tugi do Szkarpawy. Fot. PGW Wody Polskie
  • Wrota sztormowe na Tudze zabezpieczą przed powodzią Nowy Dwór Gdański
  • Koszty budowy wynoszą 33 mln zł
  • Prace mają zostać wykonane do końca maja 2022 r.

Cieszę się, że finalizujemy kolejny etap starań podjętych przez Wody Polskie aby Nowy Dwór Gdański był bezpieczny od powodzi. Budowa wrót sztormowych na Tudze jest jedną z ważniejszych inwestycji finansowanych ze środków unijnych – powiedziała dyrektor Regionalnego ZarząduGospodarki Wodnej w Gdańsku Aleksandra Bodnar.

Ochrona przeciwpowodziowa

Wykonawca zbuduje wrota przeciwpowodziowe jako obiekt trójprzęsłowy. Dwa przęsła będą miały szerokość 6,5 każde, a jedno zaplanowano jako przęsło o świetle 3 m. Wrota, jeśli nie pojawi się zagrożenie, będą przez cały czas otwarte a cały przepływ wód Tugi zostanie przeprowadzany przez budowlę. W razie potrzeby zostaną zamknięte. Ich mechanizmy pozwolą na sterowanie zamknięciami automatycznie lub ręcznie.


W momencie zamknięcia wrót sztormowych, a tym samym zamknięcia ujściowego odcinka rzeki Tugi do Szkarpawy, przewiduje się możliwość odprowadzenia nadmiaru naturalnego przepływu wód rzeki Tugi do kanału Pryżnik przez budowlę przerzutową i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. W tym celu, na lewym brzegu rzeki Tugi zaprojektowano kolejną budowlę przerzutową (przelew boczny) – informują gdańskie Wody Polskie.

Wizualizacja przyszłych wrót sztormowych. Źródło: PGW Wody Polskie

Wizualizacja przyszłych wrót sztormowych. Źródło: PGW Wody Polskie

Dodatkowe prace

Wykonawca, poza zbudowaniem wrót sztormowych, postawi także obiekt przelewu bocznego (budowlę przerzutową) do kanału Pryżnik i przeprowadzi przebudowę tego cieku na długości około 2,5 km na potrzeby przepuszczenia nadmiaru wód z Tugi przy zamkniętych wrotach.

Inwestycję zrealizuje przedsiębiorstwo B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego. Wartość umowy wynosi 33 mln zł, a budowa ma zostać wykonana do końca maja 2022 r.

Głównym celem inwestycji jest ochrona Nowego Dworu Gdańskiego oraz terenów położonych między miastem a wrotami przeciwpowodziowymi, przed powodzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych z Zalewu Wiślanego – czytamy w komunikacie.

Element większego projektu

Inwestycja jest częścią projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” w 85% współfinansowanego z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Łączna wartość tego projektu to 130 mln zł.

W jego ramach, poza budową wrót sztormowych, zostanie przebudowany stopień wodny Przegalina na Martwej Wiśle: poza remontem istniejącej infrastruktury, wykonawca postawi przystań dla lodołamaczy należących do RZGW w Gdańsku na terenie śluzy północnej w Przegalinie. Koszt tego zadanie wynosi niemal 62 mln zł.

Inne zadania

Z kolei prawie 2 mln zł pochłonie ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I, czyli: batymetria dna ujścia Wisły, badania modelowe, przygotowanie koncepcji dalszej przebudowy ujścia Wisły”. Projekt obejmuje też rozbudowę systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP). Będą to jednej strony działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony przeciwpowodziowej Żuław, a drugiej rozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na tym terenie. W tym przypadku zadanie kosztuje niemal 4,76 mln zł.

Za ponad 17,3 mln zł odbudowano budowle regulacyjne na Wiśle, czyli 19 ostróg na żuławskim odcinku Wisły.

Przeczytaj także: Jezioro Jamno zostanie zrewitalizowane

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.