• Oczyszczalnia ścieków, infrastruktura kolejowa i drogowa oraz skansen zyskały ochronę przed powodzią
  • Obwałowania Ropy odsunięto od jej koryta, by zwiększyć obszary rozlewiska
  • Na Podkarpaciu trwa realizacja pięciu innych zadań przeciwpowodziowych

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe kosztuje

Wartość aktualnie realizowanych inwestycji przeciwpowodziowych na Podkarpaciu przekracza 200 mln zł. Wszystko po to, by uniknąć ogromnych strat, podobnych do tych miały miejsce podczas wielkiej powodzi w 2010 r.

Przedsięwzięcie „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050 – 7+170 w miejscowości Osobnica” to dalszy ciąg zadania „Ropa-Etap 1” zakończonego w 2018 r.


Budowa lewego wału przeciwpowodziowego Ropy

Zakres prac obejmował budowę lewego wału przeciwpowodziowego Ropy o długości 1,47 km oraz budowę wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Trzcinicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przepustami wałowymi, drogą eksploatacyjną i wylotem służącym odprowadzeniu do rzeki Ropa wód opadowo-roztopowych z terenu wokół oczyszczalni. Przeprowadzono również roboty towarzyszące, polegające na przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej, w tym m. in. linii energetycznych. Całkowita wartość zadania to ponad 10 mln zł – czytamy w komunikacie.

Obwałowania Ropy chronią przed powodzią ponad 2 tys. mieszkańców Trzcinicy, oczyszczalnię ścieków w tej miejscowości, linię kolejową Jasło-Stróże i drogę krajową nr 28 Jasło–Gorlice oraz skansen archeologiczny ,,Karpacka Troja” z obiektami muzealnymi i budynkami administracyjnymi.

Ochrona przeciwpowodziowa – rozwiązania techniczne i retencyjne

Kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa uwzględnia zarówno rozwiązania techniczne, jak wały przeciwpowodziowe, oraz naturalne, jak retencja dolinowa. Obwałowania Ropy zostały odsunięte od koryta rzeki, dzięki czemu dają możliwość rozlania się wodzie w czasie wezbrania. To oczywiście bardzo cieszy ekologów, którzy zawsze podkreślali, że chcieliby, aby rzeka miała miejsce. I tutaj Ropa ma miejsce. Ponieważ to rzeka podgórska i błyskawicznie wzbiera, takie tereny są niezwykle istotne – powiedział Wojciech Skowyrski, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

Pięć inwestycji przeciwpowodziowych za ponad 220 mln zł

Inne podkarpackie inwestycje Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to pięć zadań przeciwpowodziowych o łącznej wartości 223,7 mln zł.

Pierwsze dotyczy rozbudowy istniejących wałów przeciwpowodziowych Łęgu – lewy o długości prawie 4,95 km i prawy liczący niemal 5,24 km. Powstanie też infrastruktura towarzysząca, zmodernizowana zostanie przepompownia znajdująca się w km 1+200 lewego obwałowania Łęgu w gminie Gorzyce.

Drugie obejmuje rozbudowę obwałowań Babulówki na obszarze Dymitrowa Dużego (gmina Baranów Sandomierski). Prace są prowadzone na długości niemal 4,43 km wału lewego i ponad 4,49 km prawego.

W Rzeszowie (zadanie trzecie) trwa drugi etap robót budowlanych związany z odcinkowym kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Strugu na długości 4,40 km i potoku Hermanówka na długości 110 m.

Prace w ramach czwartego zadania to odcinkowa budowa wałów przeciwpowodziowych Osy (km 0+000–10+900) na sumarycznej długości sięgającej 4,16 km oraz kanałów ulgi (łącznie 3,11 km). Zadanie jest realizowane w gminach Zaleszany (Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna) i Grębów (Jamnica).

W zadaniu piątym trwa odmulanie Zbiornika Rzeszów. Z czaszy obiektu zostaną usunięte namuły oraz zatrzymane rumowisko – to około 680 tys. m3 urobku.

Przeczytaj także: Żuławy Wiślane – wrota sztormowe na Tudze gotowe. Jak działają?