Partnerzy portalu

Mazowsze – ważny etap planowanych prac na Bugu zakończony

Opublikowano: 09-10-2023 Źródło: PGW Wody Polskie

Opracowano projekt zabezpieczenia erodowanego brzegu w Kuligowie nad Bugiem. To krok do robót, które zabezpieczą zaporę boczną na odcinku Arciechów–Kuligów i zwiększą poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Dąbrówka (woj. mazowiecki).


Bug w Kuligowie. Fot. Wody Polskie Bug w Kuligowie. Fot. Wody Polskie

W I etapie prac powstała dokumentacja projektowo-techniczna z trzema wariantami prac i ich analizą w zakresie przyszłych prac budowlanych dla zabezpieczenia erodowanego brzegu Bugu. Wybrano rozwiązanie zakładające umocnienie linii brzegowej o długości 1110 m i odtworzenie brzegu na powierzchni 1,22 ha. Inwestycja nie będzie ingerować w nieruchomości prywatne. Uwzględniono też potrzeby starostwa powiatu wołomińskiego wynikające z opracowanej koncepcji zagospodarowania turystycznego Bugu w rejonie wsi Kuligów w gminie Dąbrówka.

Wizualizacja. Źródło: Wody Polskie Wizualizacja. Źródło: Wody Polskie

Podczas robót budowlanych ma zostać wykorzystany katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych. Celem jest minimalizacja wpływu na środowisko. Zostaną wykorzystane przede wszystkim materiały naturalne, jak kamień, drewno i faszyna. Zaplanowano łagodne nachylenie skarp i wykonanie umocnień roślinnych zamiast opasek. Efektem działań ma być, poza zabezpieczeniem zapory bocznej, wzrost ochrony przeciwpowodziowej w na terenie gminy Dąbrówka.

Źródło: Wody Polskie Źródło: Wody Polskie

W II etapie będzie przygotowany i złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powstanie też karta informacyjna przedsięwzięcia. W trzeciej części przedsięwzięcia zostanie opracowany operat wodnoprawny, dojdzie do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń. Powstanie też dokumentacja projektowa dla zadania, w tym projekt techniczny, a następny krok to otrzymanie pozwolenia na budowę i sporządzenie dokumentacji przetargowej.

Przeczytaj także: 13 tys. osób, 57 ha, 71 mln zł, 10 km wałów, czyli koniec robót na Podkarpaciu

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia