Podczas użytkowania krety narażone są na zanieczyszczenia dostające się do ich wnętrza oraz cząsteczki wody wytrącające się z zasilającego powietrza. Jest to idealne środowisko do powstawania korozji wewnątrz urządzeń na powierzchniach ich części, tj. tłoków, korpusu, sterowania. Niektóre maszyny nie posiadają zabezpieczeń antykorozyjnych, co dodatkowo przyspiesza ich korodowanie w tajemnicy przed ich właścicielami.

Zanieczyszczenia, tj. piasek, glina, żwir powodują blokadę układów sterowania i tarcie na elementach ślizgowych (na uszczelkach lub bezpośrednie, nieodwracalne ścieranie się elementów metalowych). Dlatego tak ważne jest konserwowanie kretów przed sezonem zimowym, co uchroni wielu użytkowników przed kosztownym serwisem na wiosnę. Każdy kret trafiający na coroczne przeglądy powinien zostać rozkręcony, wyczyszczony z wewnętrznych zanieczyszczeń z uwzględnieniem korpusu, tłoka i szczególnie wrażliwego na zabrudzenia sterowania. W przypadku urządzeń zawierających uszczelnienia teflonowe kontrolujemy ich stan i w przypadku potrzeby wymieniamy je na nowe w celu utrzymania szczelności na prawidłowym poziomie. Tak serwisowana maszyna po sezonie zimowym powinna zostać zalana zalecanym przez producenta olejem do urządzeń przeciskowych i przechowywana w dodatnich temperaturach.

Należy zwrócić również uwagę na czystość i stan techniczny osprzętu, takiego jak węże robocze i oliwiarki. Autoryzowane serwisy proszą klientów o dostarczanie kompletnych zestawów przeciskowych również w celu dokładnej diagnostyki osprzętu, dokładnego ich oczyszczenia i w przypadku potrzeby naprawy. Zalecenia częstotliwości przeglądów okresowych zależą od producentów i przeważnie nie powinny być przeprowadzane rzadziej niż co pół roku lub po wykonaniu przez urządzenie łącznie 1000 m przecisków. Dzięki tym zabiegom użytkownicy kretów po zakończeniu okresu zimowego i w razie potrzeby ich szybkiego użycia mogą w 100% liczyć na swoje niezawodne maszyny.